החזרי מס

צמצום השימוש במזומן

לכ-80% מהשכירים מגיע החזר ממס הכנסה. החזר המס ממוצע מגיע לכ-7,000 ש”ח לאדם. האם גם לכם מגיע החזר מס?

צרו קשר עכשיו – ונבדוק!

שיטת המיסוי במדינת ישראל היא מורכבת ויוצרת לעתים עיוותים בחישובי המס. העיוותים ברוב המקרים הם לרעתנו ורובנו לא מודעים לכך כלל.

החזרי מס יכולים לנבוע מחילופי מקום עבודה במשך השנה, מפעילות בשוק ההון, ממכירת נכסי מקרקעין (דירות מגורים, נדל”ן מסחרי, מגרשים) ועוד.

החזרי המס המגיעים לכם על פי החוק אינם ניתנים באופן אוטומטי, ולכן יש לפנות למס הכנסה להגשת דו”ח שנתי כדי לקבל את החזרי המס. יש להגיש את הדו”ח להחזר המס לא יאוחר מחלוף שש שנים מסוף השנה שבה קיים החזר המס.

החזרי מס לשכירים

שכירים רבים זכאים להחזר מס אך אינם מודעים לכך, כתבנו עבורכם שאלון אשר יכול לעזור לך לבדוק אם אתה זכאי לקבל כסף ממס הכנסה.

במידה שענית בחיוב על שאלה אחת לפחות, קיימת סבירות שמס הכנסה חייב לך כסף:

 • האם בין השנים 2009-2014 לא עבדת חודש אחד לפחות?
 • האם בין השנים 2009-2014 עבדת בשנה אחת בשתי עבודות שונות במקביל או לא במקביל?
 • האם לפחות בשנת מס אחת מלאה בין השנים 2009-2014 היתה לך משכורת משתנה בגין בונוסים, שעות נוספות וכו’?
 • האם בין השנים 2009-2014 קיבלת פיצויי פרישה או יצאת לפנסיה?
 • האם בין השנים 2009-2014 קיבלת דמי אבטלה?
 • האם השתחררת משירות צבאי אחרי 1.1.2009?
 • האם סיימת לימודים אקדמיים משנת 2009 ואילך?
 • האם התגוררת בין השנים 2009-2014 בישוב ספר?
 • האם עלית לארץ אחרי 1.1.2001?
 • האם בין השנים 2009-2014 הפקדת כספים באופן עצמאי לקופת גמל או לפנסיה לך ו/או לבן זוגך ו/או לילדיך?
 • האם בין השנים 2009-2014 שילמת כספים באופן עצמאי לביטוח חיים, למשכנתא או לאובדן כושר עבודה?
 • האם בין השנים 2009-2014 נוכה לך מס שבח או מס על רווחי הון מפיקדונות או ניירות ערך ?
 • האם היתה לך פעילות בשוק ההון בין השנים 2009-2014?
 • האם בן הזוג לא עבד בין השנים 2009-2014?
 • האם בין השנים 2009-2014 שילמת מזונות?
 • האם בין השנים 2009-2014 נחשבת למשפחה חד הורית?
 • האם בין השנים 2009-2014 היה לך ילד/ה לקוי/ה למידה ?
 • האם בין השנים 2009-2014 היה לך ילד/ה שסבל/ה מקשיי התפתחות/פיגור/שיתוק/ עיוורון/מחלה קשה?
 • האם בין השנים 2009-2014 היה לך ילד/ה שקיבל/ה קצבות נכות?
 • האם בין השנים 2009-2014 עברת אירוע רפואי קשה?

שכירים נדרשים למלא דו”ח שנתי מלא למס הכנסה ולצרף מספר נספחים ואישורים.

אם עניתם “כן” על יותר משאלה אחת, החזר המס מורכב יותר, וייתכן שגם גבוה יותר. אנו ממליצים לכם ליצור עימנו קשר על מנת לקבל ליווי מקצועי.

שלבי ההחזר

 1. יצירת קשר עם משרדנו לצורך קבלת הסבר מפורט על סוגי המסמכים שיש להעביר.
 2. בדיקת זכאות: בדיקת הזכאות מתבצעת חינם. תשובה לגבי גובה ההחזר, אם קיים, תינתן תוך שבוע.
 3. מילוי הטפסים, חתימה והגשת הדו”ח – מילוי הטפסים מתבצע על ידינו. לאחר שתחתמו על הטפסים, הם יוגשו לרשויות המס.
 4. החזר המס: החזר המס יתקבל ישירות לחשבון הבנק הפרטי שלך.
 5. תשלום שכר טרחה: ניתן לשלם את שכר הטרחה לאחר קבלת ההחזר.

משרדינו ילווה אותך באופן צמוד, משלב קבלת ההסבר המפורט על סוגי המסמכים שיש להעביר לידינו ועד לקבלת הפיצוי הכספי המלא. צרו קשר עכשיו!

החזר מס – הפסדי ניירות ערך

אם אתם שכירים ויש לכם הפסדים מניירות ערך, ייתכן שאתם זכאים להחזר מס באמצעות הגשת דו”ח שנתי.

תקנות מס הכנסה מחייבות את המשקיעים לשלם מס על רווחים משוק ההון, בנוסף לרוחים מהכנסות אחרות (משכורת, הכנסות משכר דירה וכו’). הרווחים מהכנסות בשוק ההון מנוכים באופן אוטומטי על ידי הבנק או הברוקר, וקיימים לא מעט מצבים בהם המשקיע משלם מס עודף. החזרי המס המגיעים לכם על פי החוק אינם ניתנים באופן אוטומטי ולכן יש לפנות למס הכנסה להגשת דו”ח שנתי, כדי לקבל את החזרי המס. יש להגיש את הדו”ח להחזר המס לא יאוחר מחלוף שש שנים מסוף השנה שבה קיים החזר מס.

כיצד נוצר מצב של תשלום מס עודף?

 • אי קיזוז הפסדים במערכות המחשוב של הבנקים: במערכות המחשוב של הבנקים מתבצע קיזוז הפסדים על בסיס שנתי בלבד.
 • תיקי השקעות שמנוהלים דרך שני מוסדות פיננסיים ויותר: כאשר תיק השקעות אחד מנוהל בבנק אחד והשני בבנק אחר או בחברת השקעות, ובתיק אחד נוצרו הפסדים ובתיק השני נוצרו רווחים, קיימת אפשרות שבתיק המרוויח נוכה מס במקור על הרווחים ,מבלי להתחשב בהפסד שנוצר בתיק השני.
 • הגשת דו”ח מאוחד לבני זוג: כאשר לכל אחד מבני הזוג חשבון בנק/השקעה נפרד, המס מנוכה לכל תיק באופן בנפרד. במידה שבן זוג אחד מפסיד והשני מרוויח, ניתן להגיש דו”ח מאוחד לשני בני הזוג למס הכנסה, ולקזז את ההפסדים של בן זוג אחד מהרווחים של בן הזוג השני.
 • תיק השקעות המנוהל בצורה מעורבת של מספר אפיקי השקעה: כאשר בתיק השקעות אחד קיימים מספר אפיקי השקעה כגון: מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכו’, ובגין חלק מניירות הערך נרשם הפסד ובגין חלק אחר נרשם רווח, הבנק לא מקזז בין מוצרים שונים.
 • עלויות מימון: ניתן לקזז חלק מהוצאות מימון (עמלות נלוות, דמי משמרת והוצאות ריבית בגין הלוואות שנלקחו באופן ישיר לצורך בניית תיק השקעות) כנגד רווחים שנוצרו, במידה שהוצאות אלו לא נלקחו בחשבון ע”י מערכת המחשוב של הברוקר או של הבנק.
 • הפסדים אינם מתיישנים: בהשקעות בניירות ערך לתקופות של שנים, קיים סיכוי שהפסדים מניירות ערך משנים קודמות לא קוזזו כנגד רווחים שוטפים. במערכות המחשוב של הבנקים אין העברה של הפסדי הון (שלא קוזזו) לשנים הבאות ובמערכות המסחר של חברות ההשקעות, לא תמיד ההפסדים עוברים בצורה מדויקת לשנת המס הבאה. לשם קיזוז הפסדים משנת מס אחת כנגד רווחים משנת מס מאוחרת, יותר יש להגיש דו”ח למס הכנסה בגין שנת המס בה נוצרו ההפסדים. יש לשקול לפני תום השנה מכירת ניירות ערך הגלום בהם רווח או הפסד, על מנת ליצור את הקיזוז.
 • השקעות בבורסות בחו”ל: לרוב, בנקים לא מנכים מס במקור על הפסדים מהשקעות בבורסות בחו”ל, ויש להגיש דו”ח שבו יקוזזו ההפסדים מחו”ל מול הרווחים בארץ. ניתן לעשות זאת רק במקרים בהם לא נוצרו רווחים אחרים בחו”ל.
 • הפסדים שנצברו ממכירת נכסים שאינם ניירות ערך או של מניות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה: ניתן לקזז מרווחים שנצברו בהשקעות בניירות ערך ולהיפך, בתנאי שהעסקאות התבצעו באותה שנת מס. לדוגמא: אם בשנת 2013 מכרתם נכס נדל”ן ונוצר לכם בגינו רווח, ובמקביל ניהלתם תיק השקעות ונוצרו בו הפסדים באותה שנת מס, ניתן לקזז בין השניים.

איך מבצעים את הקיזוז? 

קיזוז הפסדי הון או בקשה להחזר מס מתבצע תמיד מול רשויות המסים באמצעות מילוי דו”ח שנתי.

שכירים אשר מעוניינים לבצע קיזוז הפסדי הון, נדרשים למלא דו”ח שנתי מלא למס הכנסה ולצרף מספר נספחים ואישורים. נספחים ואישורים אלו כוללים פירוט עלויות, הכנסות או הוצאות ריבית, דיבידנדים וסכום הרווח או ההפסד על ההשקעה.

אם תיק ההשקעות שלכם ומקורות ההכנסה מגוונים, אנו ממליצים כי תצרו קשר עם משרדנו על מנת לקבל ייעוץ בעניין.

שלבי עבודה – קיזוז הפסדים בניירות ערך

 1. צרו קשר עם משרדנו לצורך קבלת הסבר מפורט על המסמכים שיש להעביר.
 2. בדיקת זכאות: בדיקת הזכאות מתבצעת ללא חיוב. תשובה לגבי גובה ההחזר, במידה שרלוונטי, תינתן תוך שבוע.
 3. מילוי הטפסים, חתימה והגשת הדו”ח: מילוי הטפסים מתבצע על ידינו והם נשלחים אליכם לחתימה. לאחר החתימה, יוגשו הטפסים לרשויות המס.
 4. החזר מס: החזר המס יתקבל ישירות לחשבון הבנק שלכם.
 5. תשלום שכר טרחה: תשלום שכר טרחה יבוצע רק לאחר קבלת ההחזר.
נגישות