הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2018 אנו מביאים את הנתונים להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה. קרן השתלמות לעצמאי עצמאים מקבלים ניכוי (הכרה בתשלום ההפקדה לקרן השתלמות כהוצאה מוכרת) בגין [...]