החוק לצמצום השימוש במזומן הביא לזינוק בעסקות האשראי

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בתחילת 2019 והחיל הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים – שינוי משמעותי ודרמטי עבור העולם העסקי והצרכן הפרטי. כעת, כ-5 חודשים לאחר כניסת החוק לתוקף, ניתן [...]

חובת דיווח על מקורות מימון לרכישת מקרקעין

החוק לצמצום השימוש במזומן כולל בתוכו גם החלת חובת הדיווח לרשות המסים על מקורות המימון בעת רכישת מקרקעין. הידיעה על כך עוררה הדים וביקורת רבה בציבור. על פי החוק, מי שרוכש זכויות במקרקעין וחייב [...]

החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן יכנס לתוקף ב-1.1.2019, אך יש בו גם הוראות מעבר שנועדו לאפשר תקופת הסתגלות. מדובר בשינוי סדרי עולם של ממש עבור העולם העסקי, אך גם ברמה האישית של כל אדם וצרכן מדובר בשינוי [...]