קולות קוראים לבקשות סיוע בתחום הסייבר

מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ורשות החדשנות  פירסמו קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע "פיילוט" הכולל תהליכי הוכחת התכנות (POC) ו"המצרה" (Productization) באתר לקוח, [...]