חובת דיווח על מקורות מימון לרכישת מקרקעין

החוק לצמצום השימוש במזומן כולל בתוכו גם החלת חובת הדיווח לרשות המסים על מקורות המימון בעת רכישת מקרקעין. הידיעה על כך עוררה הדים וביקורת רבה בציבור. על פי החוק, מי שרוכש זכויות במקרקעין וחייב [...]