הכנסות משכר דירה למגורים בישראל ובחו"ל – 2018

הכנסות פסיביות מהשכרת דירה למגורים בישראל הן עניין נפוץ יחסית. ישנם שלושה סוגים של הכנסה פסיבית מהשכרת דירה: מסלול פטור לפי חוק מס הכנסה – עד לתקרה מסוימת מסלול מס מופחת בשיעור 10%. מסלול [...]