גיוס אשראי

שירותי גיוס כספים ואשראי מתאגידים בנקאיים וחוץ בנקאיים עבור העסק שלך.

עבודה מול תאגידים בנקאיים ונותני אשראי דורשת ידע, מקצועיות וניסיון רב. משרדנו בעל ניסיון רב בתחום גיוס האשראי, ומדי שנה עוזר ללקוחותינו לגייס אשראי בסדר גודל של מיליוני שקלים.

למשרד ולשותפים בו קשרים טובים עם הבנקים הגדולים בישראל, ובהתאם לכך, אנו יכולים לחסוך לך זמן וכסף.

במסגרת הליך גיוס אשראי, נערוך לעסק שלך אבחון וניתוח מעמיק ונגדיר את צרכי האשראי שלו. לאחר מכן, נגיש לך דו”ח אשראי אופטימלי לעסק, הכולל התאמת מסגרות אשראי לצרכי העסק ודרכים שבאמצעותן ניתן לחסוך בהוצאות ריבית ועמלות באופן שוטף. זאת, גם באמצעות ניהול מו”מ על עמלות וריביות שמשולמות לבנקים.

משרדנו מכין בקשת אשראי בפורמט מיוחד עבור בנקים, המקל על הבנק לתת את ההלוואה.

אנו ננהל משא ומתן עם מספר בנקים במקביל, על מנת לקבל עבורך את התנאים הטובים ביותר להלוואה ועל מנת לחסוך בעלויות האשראי.

אנו מתמחים בהגשת עסקים לקרנות לעסקים פרטים ובינוניים כמו קרן בערבות מדינה, הקרן הישראלית להלוואות ללא ריבית, קרן הגליל וכו’.

קרן בערבות מדינה

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מדינת ישראל הקימה בשנת 2012 קרן חדשה לעסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור מכירות של עד 100 מיליון ש”ח.

מטרת הקרן החדשה היא לפעול לטובת מתן הלוואות על ידי הבנקים לחברות ועסקים ישראליים, אשר על פי בדיקות ועדת אשראי של הקרן לעסקים ישנה הצדקה כלכלית לקיומם, והם בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים.

בקרן החדשה, אשר בערבות המדינה, ניתן להעמיד הלוואות בהיקף של עד 8 מיליון ש”ח לחברות ועסקים, אשר מחזור המכירות השנתי שלהן הינו עד 100 מיליון ש”ח במסלולים הבאים:

 • הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה הסובלים מפער תזרימי.
 • הלוואות במסלול השקעות להרחבת עסקים קיימים- נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.
 • מסלול השקעות לעסקים בהקמה – נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.
 • מסלול מהיר לעסקים זעירים המעוניינים בהלוואה של עד 100,000 ש”ח, שמחזור הכנסותיהם אינו עולה על 3 מיליון ש”ח.

סכום תקרת הלוואה

 • הלוואות במסלול השקעות לעסקים בהקמה – סכום גיוס האשראי עד 500,000 ש”ח.
 • עסקים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ש”ח – סכום גיוס האשראי עד 500,000 ש”ח.
 • עסקים בעלי הכנסה שנתית שבין 6.25 מיליון ש”ח עד 100 מיליון ש”ח – סכום גיוס האשראי – 8% ממחזור המכירות השנתי ההכנסות.

תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה לא תעלה על חמש שנים, כולל תקופת גרייס של 6 חודשים.

בטחונות

הבנק רשאי לקבל מהלווה בטחונות כמפורט להלן:

 • 25% מסך ההלוואה הנערבת לעסק קטן ובינוני (למעט האמור בסעיף ב’).
 • לעסק בהקמה – 10% עד לסך הלוואה של 300,000 ש”ח ועד 25% לסכומי ההלוואה הנערבת מעל 300,000 ש”ח.
 • ערבויות אישיות.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות אשראי לקרן בערבות המדינה, ואחוזי ההצלחה באישור בקשות אלו גבוהים מאוד.

אנו מציעים בדיקת עמידה בתנאי הסף לצורך בקשת הלוואה בערבות מדינה ללא תשלום.

במידה שלאחר ביצוע הבדיקה יימצא כי העסק עומד בתנאי הסף, יש להכין תוכנית עסקית מפורטת הכוללת: תיאור פעילות העסק בפרט והענף בו הוא פועל בכלל, מספר וסוג העובדים בעסק, תיאור הלקוחות והספקים, ניתוחים פיננסיים היסטוריים, פירוט האשראי המבוקש, בניית תחזיות פיננסיות מפורטות הכוללות תחזית מכירות ורווחיות ל 3-5 שנים הבאות, צפי לעמידה בסכום ותנאי ההלוואה המבוקשת, וכן פרטים רלוונטיים נוספים.

נשמח לסייע לכם בבחינת האפשרות להגשת הבקשה – צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם!

הקרן הישראלית להלוואות ללא ריבית

קריטריונים ודרישות להלוואות עסקיות

 • ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים – עסק שהמחזור החודשי שלו לא עולה על 150,000 ש”ח.
 • גיל המועמד 67-22.
 • מועמד שקיבל הלוואה מהאגודה וטרם החזיר את כל החוב, או מועמד שחתם כערב על הלוואה שטרם שולמה, לא יכול להגיש בקשה להלוואה חדשה.
 • האגודה לא תלווה יותר מ-150,000 ש”ח מצטבר לכל מועמד.
 • כל עסק חייב לפתוח תיק במע”מ.
 • עבור עסק חדש (הפועל פחות מ-6 חודשים) נדרשת תכנית עסקית והמלצה של יועץ עסקי, והיזם אינו יכול לפנות ישירות אל הקרן.
 • כל מועמד בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. כל מי שבעבר פשט רגל או שיש לו תיק פתוח בהוצאה לפועל, או עם רישום שלילי נגדו במערכת הבנקאות, לא יוכל לקבל הלוואה או לחתום בתור ערב.
 • ועדת ההלוואות אינה מתכנסת בקביעות. החלטות הוועדה מועברות בכתב יום לאחר הדיון, עם העתק לארגון המפנה.
 • קבלת הלוואה ממקור אחר, אינה מונעת קבלת הלוואה מהאגודה. אם קיימת הלוואה ממקור אחר יש לצרף מסמכים המאשרים את קבלת הלוואה ותנאיה.
 • ועדת אישור הלוואות איננה מפרטת את הסיבות לאישור או לשלילה של בקשת ההלוואה ולא לגבי סכום ההלוואה. ערעורים בנושא ההחלטה לא יתקבלו.
 • לאחר אישור ההלוואה על המועמד למלא את כל ההוראות בכתב ובעל פה לגבי חתימת כל הניירת והוראת הקבע, בהתאם להוראות האגודה.
 • על הלווה להגיע באופן אישי למשרד האגודה כדי להשלים את הליכי ההלוואה.

קרן הגליל – קרן פילנטרופית לעסקים קטנים

קרן הלוואות לעסקים קטנים בתנאים משופרים וללא פגיעה ביכולת העסק לקבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית.

הקרן מסייעת במתן הלוואות להרחבת עסקים קיימים או פתיחת עסקים חדשים במגוון רחב של תחומים (למעט מסחר). עד היום הקרן עזרה למאות עסקים קטנים. חלק הארי מההלוואות ניתנו כנגד הפנייה ובניית תוכנית עסקית ע”י יועצים עסקיים ציבוריים או פרטיים.

תהליך קבלת ההלוואה פשוט ומהיר יחסית:

 1. הגשת בקשה ראשונית באמצעות אתר קרן הגליל.
 2. קבלת אישור עקרוני להמשך התהליך (2-4 ימי עסקים).
 3. הגשת תוכנית עסקית.
 4. אישור ההלוואה ע”י ועדת ההלוואות של קרן הגליל (עד 15 ימי עסקים מיום הגשת התוכנית העסקית כולל כל הנספחים הדרושים).
 5. החתמת הערבים בפני מנהל הקרן (מתבצע בכרמיאל או בירושלים).
 6. חתימת הלווים על מסמכי ההלוואה במשרדי האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית בירושלים.
 7. קבלת כספי ההלוואה בהתאם להתקדמות הביצוע כפי שנקבע בתוכנית העסקית.

תמצית תנאי הקרן

 • סכום ההלוואה : 100,000-160,000 ש”ח.
 • תקופת ההלוואה: עד 48 חודש.
 • ההלוואה ניתנת כנגד ערבות של לפחות שני ערבים טובים בעלי הכנסה חודשית מינימאלית של 8,000 ש”ח נטו שעובדים לפחות שנה במקום העבודה. (במידה והערבים אינם עומדים בתנאי ההכנסה נטו – מספר הערבים הנדרש גבוה יותר)
 • תנאי הלוואה: כל זמן שהלווה עומד בהחזרים ההלוואה אינה צמודה וללא ריבית.

 

לסיוע בקבלת הלוואה מקרן הגליל – צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם!

נגישות