חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות (ס"ק 2638) חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן – "החוק"). מבוא חוק זה עניינו הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות [...]

על מיסים ומכסים, הסבר קצר…

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר רשות המסים אחראית על גביית מסים ישירים, מסי מקרקעין, היטלים מיוחדים, מסים משכר עבודה ומסים מרווחי הון אחרים על פי החוק. הרשות פועלת בתוקף חוקים, [...]

הצהרת הון

מאת: רו"ח יוגב זילבר אחת למספר שנים נוהג מס הכנסה לבקש מהנישום להגיש הצהרת הון. הצהרת הון הינה דו"ח על הנכסים וההתחייבויות (בארץ ובחו"ל), שלך, של בן/בת זוגך וילדיך שבשנת המס טרם [...]

מי חייב בניהול חשבונות כפולה

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר מספר התוספת בהוראות ניהול פנקסי חשבונות החייבים בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת 2014 יצרנים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים [...]

הפסדים בחברה

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר הפסדים בחברה בע"מ – רגע לפני פירוק חברה.. החלטתם לסיים את פעילותה של החברה? במידה ולחברה קיים הפסד לצרכי מס, כדאי לעצור רגע ולברר האם [...]

תמצית שמירת מסמכי הנהלת חשבונות בהתאם להוראות ניהול ספרים

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר להלן מספר הוראות מס הכנסה לעניין שמירת מערכת החשבונות בעסק, לכל עסק מומלץ לקרוא ולהתעדכן עם רואה החשבון בדבר התקנות המלאות החל על כל סוג עסק. מערכת [...]

חבות אישית של בעלים של חברה בערבון מוגבל, האומנם?

2 באפריל 2012, מאת: רו"ח יניב זילבר פסק דין שניתן לאחרונה על ידי נשיאת בית הדין המחוזי בחיפה, הגב' בלהה גילאור, קבע כי המנהלים סאלים עתאמנה ובניו ואחיד ורפעת, אשר ניהלו את חברות בלוק הסל [...]