עבודת נוער בחופשת הקיץ 2017

ברצוננו להביא לידיעתכם מידע על זכויות נוער בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ. על פי פקודת מס הכנסה, נוער עובד (מי שמלאו לו בשנת המס 16 או 17 שנה) זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשווי של 215 ש"ח לחודש, [...]

כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד האם נאמרה המילה – האחרונה?

המלצת המשרד לאור פרסום פס"ד, לבחון ביחד עימנו את כל נושא "רכב מאגר" למי שרלוונטי וכן למי שמבצע חישוב שווי רכב בצורה שונה, ולא בהתאם לפקודת מס הכנסה.   ביום 15 במרץ 2017 פורסם [...]

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות (ס"ק 2638) חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן – "החוק"). מבוא חוק זה עניינו הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות [...]

זקיפה בשכר העובד רכיב שווי מתנות / מתנות

תקופת החגים בפתח וחלוקת מתנות לחג לעובדים במדינת ישראל הפכה לנוהג, בעיקר חג ראש השנה וחג הפסח . חשוב להבהיר כי אין על המעביד חובה חוקית  להעניק מתנה לעובד ,וכמובן שיש למעביד שיקול דעת מלא בעניין [...]

עידכון ביטוח לאומי החל מינואר, 2017.

החל מינואר 2017 חלה הטבת מס ביטוח לאומי לאוכלוסיית העצמאים. תזכורת: לעצמאים יש שתי מדרגות מס, להלן המצב הקיים עד שנת 2016 והמצב החדש החל מינואר, 2017:   מדרגה ראשונה עד 60% מהשכר הממוצע במשק [...]

תזכורת תשלום מס 10% מהכנסות שכר דירה למגורים

יחיד רשאי לשלם על סך הכנסותיו משכר דירה למגורים מס בגובה של 10%, בהתקיים התנאים הבאים: הדירה משמשת למגורים בישראל. הכנסת שכר הדירה אינה הכנסה מעסק לפי פקודת מס הכנסה. במידה ותבחר בתשלום מס של 10% [...]

הנדון: קרן פנסיה לעצמאים חובה החל מ-1 בינואר ,2017

החל מינואר 2017, מחויב כל עצמאי, אשר מרוויח מעל 50% מהשכר הממוצע במשק, לחסוך  לפנסיה. מטרת החוק הינה חיובית ואף הכרחית, שכן הרבה עצמאים, בעיקר בתחילת דרכם ,דוחים את ההפקדה לפנסיה במספר חודשים או [...]

"עוסק פטור", דיווח למע"מ על מחזור עסקאות לשנת 2016

במהלך חודש ינואר 2017 מקבלים כלל העוסקים אשר מסווגים כ"עוסקים פטורים" מכתב מאגף מע"מ ברשות המיסים. במכתב זה על ה"עוסק הפטור" לדווח אחת לשנה עד ליום 31 בינואר, 2017 את [...]

מיסוי יתרות חובה בחברות ומיסוי והגדרות לחברת "ארנק"

הנדון: מיסוי יתרות חובה בחברות ומיסוי והגדרות לחברת "ארנק" ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה פה אחד את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות ,לרבות חברות הארנק. הצעת החוק כוללת  3 חלקים [...]

הוראת שעה, חלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי 25%

הנדון: הוראת שעה, חלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי 25% בדיונה של ועדת הכספים של הכנסת אושרה הוראת השעה לפיה, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017, תתאפשר חלוקת דיבידנד לבעלי עניין בשיעור מס סופי של [...]

page 1 of 3