שירותי ביקורת

שירותי ביקורת לחברות ציבוריות, חברות פרטיות, עמותות ושותפויות בהתאם לכללי חשבונאות וביקורת מקובלים בארץ ובעולם.

שירותי ביקורת חיצונית

מחלקת הביקורת החיצונית היא הליבה העסקית של משרד שרון, שטיינר, זילבר ושות’, רואי חשבון.

משרדנו הינו בעל ותק של מעל 30 שנה במתן שירותי ביקורת חיצונית למגוון רחב של עסקים וכן לחברות ציבוריות ופרטיות קטנות ובינוניות.

אנו מספקים שירותי ביקורת חיצונית לחברות מענפי הנדל”ן, שוק ההון, היי טק, מפעלים, חברות קמעונאיות, בעלי מקצועות חופשיים וכו’.

ביקורת דו”חות כספיים מתבצעת על מנת לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדו”חות של החברה המבוקרת. חוות דעת חתומה על ידי רואה החשבון המבקר מצורפת לדו”חות הכספיים, ומסיעת למשתמשי הדו”חות להעריך עד כמה מצב העסקים של החברה מקבל ביטוי בדיווח הכספי ואת רמת עמידת הדיווח בכללי החשבונאות המקובלים.

משרדנו מתמחה במתן שירותי ביקורת חיצונית. בסיומה של כל ביקורת, מופק ללקוח דו”ח ממצאים. הדו”ח חסוי, ובו אנו מפרטים את הליקויים שנמצאו במהלך המדגם שנערך בעבודת הביקורת. כמו כן, הדו”ח כולל הפניות תשומת לב ההנהלה לנושאים חשבונאיים / כלכליים / מיסויים הרלוונטיים לגוף המבוקר והמלצות שונות.

שירותי ביקורת פנימית

משרדנו מבצע בקרות ניהוליות הכוללות, בין השאר, יצירת תרבות ארגונית מתאימה, קביעת מדיניות, חלוקת אחריות וסמכויות, יצירת איזונים ובלמים, כתיבת הוראות ונהלים ועדכונם, בניית תהליכים ממוחשבים שבהן מובנות בקרות מתאימות ועוד.

בתום הביקורת אנו מנסחים דו”ח סופי הכולל את ממצאי הביקורת והמלצות על בקרות ניהוליות לחיזוק נקודות התורפה בגוף המבוקר. לאחר מספר חודשים, אנו חוזרים לביצוע מעקב אחר תיקון הליקויים.

שירותי ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית עוסקת באיתור וכימות של מעשי מעילה, הונאה או טעות. הביקורת החקירתית מתייחסת לאירועים חריגים בתהליכים הכספיים, או בעלי השלכות כספיות, בין אם הם הונאות או טעויות.

הביקורת החקירתית מיועדת לגופים עסקיים, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים ומוניציפליים וגופים על-ממשלתיים.

במידה שעולה חשד למעילה או הונאה, רצוי לבצע ביקורת חקירתית אשר כוללת:

  • סקר סיכונים בחברה.
  • סקר למניעת הונאות ותרמיות.
  • בניית תוכנית למניעת הונאות ותרמיות.
  • ביקורת חקירתית בבית הלקוח בנושאים כלכליים וחשבונאיים.
  • ביקורת חקירתית על מערכות המידע ואבטחת המידע בארגון.

משרדנו בעל ניסיון בתחום ביקורת החקירתית וניהול סקרי סיכונים. נשמח לסייע בכל הנדרש באיתור מעילות והונאות ובכל לסייע לכם לגלות אי סדרים כספיים בתוך הארגון שלכם. צרו קשר לתיאום פגישה ומידע נוסף.

נגישות