הנהלת חשבונות וחשבות שכר

אנו מספקים שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר למאות לקוחות בכל חודש

שירותי מחלקת הנהלת חשבונות וחשבות שכר כוללים:

  • הנהלת חשבונות דו צידית / חד צידית
  • התאמות בנקים ברמה שבועית / חודשית ובהתאם לדרישת ההנהלה
  • הכנת תשלומים לרשויות המס ודיווחם כחוק
  • הכנת תשלומים / הפקדות לחברות ביטוח / קרנות פנסיה / קרנות השתלמות בכל חודש
  • הפקת דו”חות שקים לגבייה ופירעונם בבנק לבדיקת תשלומים של לקוחות
  • הפקת דו”חות ספקים לתשלום בישראל ובחו”ל, הפקת דוחות שקים לפירעון מעודכנים כל חודש
  • הרכבת תזרים מזומנים שוטף על בסיס חודשי
  • הרכבת תזרים מזומנים עתידי
  • דו”חות רווח והפסד סקורים רבעוניים / חצי שנתיים בהתאם לדרישת ההנהלה
  • שירותי חשבות שכר וניהול מערך משאבי אנוש בחברה

משרד שרון, שטיינר, זילבר ושות’ – רואי חשבון מעניק שירותי ביקורת לדו”חות כספיים, תקופתיים ושנתיים, לחברות ציבוריות, חברות פרטיות, עמותות ושותפויות בהתאם לכללי חשבונאות וביקורת מקובלים בארץ ובעולם.

הלקוחות שלנו שייכים לענפי הבנייה, השירותים, היצרנים, המסחר והשיווק, כמו גם לתחום ההיי-טק, החקלאות, התעשייה, הצילום, האמנות ועוד.

נגישות