הכנסות משכר דירה למגורים בישראל ובחו"ל – 2018

הכנסות פסיביות מהשכרת דירה למגורים בישראל הן עניין נפוץ יחסית. ישנם שלושה סוגים של הכנסה פסיבית מהשכרת דירה: מסלול פטור לפי חוק מס הכנסה – עד לתקרה מסוימת מסלול מס מופחת בשיעור 10%. מסלול [...]

זיכוי מס בשל תרומות לעמותות ומוסדות ציבור

אם אתם תורמים לקרן לאומית או מוסד ציבורי, אתם זכאים לזיכוי ממס על פי פקודת מס הכנסה (סעיף 46). לנישום יחיד מגיע זיכוי מס בשיעור 35%; לנישום שהוא חבר בני-אדם מגיע זיכוי מס בשיעור מס החברות (23% [...]

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

לקראת סיומה של שנת המס 2018 אנו מביאים את הנתונים להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה. קרן השתלמות לעצמאי עצמאים מקבלים ניכוי (הכרה בתשלום ההפקדה לקרן השתלמות כהוצאה מוכרת) בגין [...]

חובת דיווח על מקורות מימון לרכישת מקרקעין

החוק לצמצום השימוש במזומן כולל בתוכו גם החלת חובת הדיווח לרשות המסים על מקורות המימון בעת רכישת מקרקעין. הידיעה על כך עוררה הדים וביקורת רבה בציבור. על פי החוק, מי שרוכש זכויות במקרקעין וחייב [...]

החוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן יכנס לתוקף ב-1.1.2019, אך יש בו גם הוראות מעבר שנועדו לאפשר תקופת הסתגלות. מדובר בשינוי סדרי עולם של ממש עבור העולם העסקי, אך גם ברמה האישית של כל אדם וצרכן מדובר בשינוי [...]