כיבוד קל – עדכון בהגדרות הוצאה מוכרת

עד לאחרונה, הוגדר על ידי רשות המסים כי כיבוד קל המוכר כהוצאה מוכרת הינו “שתייה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה”. 80% מהוצאות אלו אשר הוצאו במקום העיסוק של הנישום הוכרו כהוצאה מוכרת. [...]