עבודת נוער בחופשת הקיץ 2017

ברצוננו להביא לידיעתכם מידע על זכויות נוער בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ. על פי פקודת מס הכנסה, נוער עובד (מי שמלאו לו בשנת המס 16 או 17 שנה) זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשווי של 215 ש"ח לחודש, [...]

כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד האם נאמרה המילה – האחרונה?

המלצת המשרד לאור פרסום פס"ד, לבחון ביחד עימנו את כל נושא "רכב מאגר" למי שרלוונטי וכן למי שמבצע חישוב שווי רכב בצורה שונה, ולא בהתאם לפקודת מס הכנסה.   ביום 15 במרץ 2017 פורסם [...]

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות (ס"ק 2638) חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 (להלן – "החוק"). מבוא חוק זה עניינו הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות [...]