עידכון ביטוח לאומי החל מינואר, 2017.

החל מינואר 2017 חלה הטבת מס ביטוח לאומי לאוכלוסיית העצמאים. תזכורת: לעצמאים יש שתי מדרגות מס, להלן המצב הקיים עד שנת 2016 והמצב החדש החל מינואר, 2017:   מדרגה ראשונה עד 60% מהשכר הממוצע במשק [...]

תזכורת תשלום מס 10% מהכנסות שכר דירה למגורים

יחיד רשאי לשלם על סך הכנסותיו משכר דירה למגורים מס בגובה של 10%, בהתקיים התנאים הבאים: הדירה משמשת למגורים בישראל. הכנסת שכר הדירה אינה הכנסה מעסק לפי פקודת מס הכנסה. במידה ותבחר בתשלום מס של 10% [...]

הנדון: קרן פנסיה לעצמאים חובה החל מ-1 בינואר ,2017

החל מינואר 2017, מחויב כל עצמאי, אשר מרוויח מעל 50% מהשכר הממוצע במשק, לחסוך  לפנסיה. מטרת החוק הינה חיובית ואף הכרחית, שכן הרבה עצמאים, בעיקר בתחילת דרכם ,דוחים את ההפקדה לפנסיה במספר חודשים או [...]

“עוסק פטור”, דיווח למע”מ על מחזור עסקאות לשנת 2016

במהלך חודש ינואר 2017 מקבלים כלל העוסקים אשר מסווגים כ”עוסקים פטורים” מכתב מאגף מע”מ ברשות המיסים. במכתב זה על ה”עוסק הפטור” לדווח אחת לשנה עד ליום 31 בינואר, 2017 [...]