מיסוי יתרות חובה בחברות ומיסוי והגדרות לחברת "ארנק"

הנדון: מיסוי יתרות חובה בחברות ומיסוי והגדרות לחברת "ארנק" ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה פה אחד את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות ,לרבות חברות הארנק. הצעת החוק כוללת  3 חלקים [...]

הוראת שעה, חלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי 25%

הנדון: הוראת שעה, חלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי 25% בדיונה של ועדת הכספים של הכנסת אושרה הוראת השעה לפיה, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017, תתאפשר חלוקת דיבידנד לבעלי עניין בשיעור מס סופי של [...]

חברות ארנק – משיכות בעלים ,הלוואות לחברה משפחתית קשורה וביטול חברה משפחתית לשנת 2017 – עד ליום 31 בינואר 2017

הנדון: חברות ארנק – משיכות בעלים ,הלוואות לחברה משפחתית קשורה וביטול חברה משפחתית לשנת 2017 – עד ליום 31 בינואר 2017.   במסגרת החקיקה שאושרה אתמול ע״י ועדת הכספים של הכנסת )טרם בוצעה חקיקה [...]

חברות בע"מ – היערכות לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017

הנדון: חברות בע"מ – היערכות לקראת תום שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017 לקראת תום כל שנת מס, יש להיערך לביצוע פעולות עד לתום אותה שנה, או לדחיית ביצוע פעולות מסוימות אחרות עד לתחילת [...]

עצמאים – היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס 2016

  הנדון: עצמאים – היערכות לקראת  הגשת הדוח לשנת המס 2016 לקראת סוף שנת 2016, הננו מביאים לתשומת לבכם, כדלקמן:   ספירת מלאי ליום 31.12.16 ספירה זו צריכה לכלול את כל המלאי [...]

מפקד מלאי ומפקד קופה ליום 31.12.16

הנדון:  מפקד מלאי ומפקד קופה ליום 31.12.16   מועד מפקד המלאי   לקראת סיום שנת המס 2016, ברצוננו להזכירכם שיש לערוך מפקד מלאי ליום 31.12.16. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך שצוין, ניתן לערוך [...]

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2016

  הנדון:     הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2016 פקודת מס הכנסה מתירה בתנאים מסוימים ניכוי תשלומים לקרן השתלמות לשכירים, לעצמאים, לחברי קיבוץ ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים. להלן ריכוז [...]

דף ספירת קופה לסוף שנה

לחצו כאן להורדת הקובץ בפורמט WORD לחצו כאן להורדת הקובץ בפורמט PDF

דף ספירת מלאי לסוף שנה

לחצו כאן להורדת הקובץ בפורמט WORD לחצו כאן להורדת הקובץ בפורמט PDF