הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה – יולי 2016

בתאריך 23.5.2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק. להלן עיקרי צו ההרחבה: קופות פנסיה: הרכיב המצב כיום שינוי ביולי 2016 שינוי בינואר 2017 הפקדות עובד 5.5% 5.75% 6% הפקדות מעסיק [...]

עידכון שכר מינימום

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן ביום 28.6.2016 פורסמה ברשומות הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ו-1987 לפיה החל מיום 1.7.2016 שכר המינימום לחודש הוא 4,825 שקלים חדשים. [...]

עידכון ביטוח לאומי 2016

החל מ-18 ביולי 2016 – טופס 126 מקוון שמועבר למוסד לביטוח לאומי פעמיים בשנה   החל בחודש יולי 2016 תקום חובת דיווח מקוון בטופס 126 למוסד לביטוח לאומי.   במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית [...]

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים – דברי הסבר

ביום 3.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים(*) (להלן: “נשיאות הארגונים”) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: “הסתדרות העובדים”) (להלן: [...]

הודעה בדבר עידכון ימי חופשה לעובד

החל משכר חודש יולי יוגדלו מספר ימי החופשה השנתית של העובדים בעלי ותק של עד 4 שנים בלבד, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לכל עובד, בהתאם לתיקון לחוק חופשה שנתית אשר ביום 7.2.2016 התקבל בכנסת. להלן [...]

עידכוני ביטוח לאומי לשנת 2016

ניכוי דמי ביטוח מעצמאים, מינואר 2016 ואילך ניכוי דמי ביטוח מעצמאים, מינואר 2016 ואילך ענף עובד עצמאי לעל”ע עובד עצמאי בגיל המותנה שאינו מקבל ק’ ז’ עובד עצמאי מעל לגיל שמקבל [...]

תקרות ההפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות לשנת 2016

  סעיף בפקודה או בתקנות 2016 בש”ח לחודש קצבה מזכה פטור מקצבה מזכה לפי סעיף 9א לפקודה 49% בגין השנים 2016 – 2019 4,106 הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 47(א)(1) לפקודה 8,700 הכנסה מזכה [...]

קרן השתלמות לבעל שליטה – סכומים ושיעורים להפקדה לשנת 2016

  שנת מס משכורת קובעת תשלומי מעביד-תקרת הוצאה תשלומי העובד % סכום % סכום 2016 188,544 4.5% 8,485 1.5% 2,828 2015 188,544 4.5% 8,485 1.5% 2,828     החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי [...]

מחזור עסקאות של עוסק פטור לשנת 2016

מחזור עסקאות של עוסק פטור מיום הסכום בש”ח 1.1.16 99,006 1.1.15 100,000 ש”ח עודכן על פי עדכון סכומים באתר מע”מ (בתחילת ינואר 2015 פורסם ע”י רשות המסים 79,482 ש”ח. [...]