חשיבות הכללת “הערת עסק חי” בדוחות כספיים

הכללת הערת עסק חי מעסיקה רבות את מקצוע ראיית החשבון לאחרונה, בעקבות פרסום פרשת ענבל אור. אנו מאמינים כי, סוגית הכללת הערת עסק חי בחוות הדעת תמשיך להעסיק אותנו רבות בעקבות המשברים הכלכליים אליהם [...]

אירוע גיבוש שעורך המעביד לעובדיו – האם הכנסת עבודה של העובד?

פסק דין דה נשון טרפיק בע”מ (להלן: “התובעת”) נ’ המוסד לביטוח לאומי (להלן: “הנתבע”), דן בסוגיית סיווג טובת הנאה הנובעת לעובד מפעילות גיבוש שיזם ומימן מעביד. [...]

גיוס אשראי לעסקים

אשראי בנקאי הוא אמצעי המימון העיקרי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, והוא מהווה מעל  80%  מהאשראי לעסקים. סך ההלוואות שהעמידו הבנקים למגזר העסקי מוערך מעל 400 מיליארד ש”ח, מתוכם מעל 180 [...]