שוק ההון – ברוקר או בנק?

מאת: רו"ח יוגב זילבר מדוע אנו משקיעים דרך הבנק? לכולנו יש חשבון בבנק ואנו לא צריכים להתאמץ לפתוח חשבון אצל ברוקר. המשכורת שלנו נכנסת ישירות לחשבון הבנק, הבנק מספק לנו מסגרת אשראי . מערכת [...]

תשלום ימי חג לעובדים שכירים וחיוב שווי מתנה

2 באפריל 2012, מאת: רו"ח יניב זילבר תקופת החגים שהחלה, מעוררת שאלות על תשלום ימי חג לעובדים. טרם הפקת תלושי השכר אנסה לעשות קצת סדר ולענות על מקצת מהשאלות. עובד יהודי או בעל כל דת אחרת זכאי [...]

מס בלו

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר החל מספטמבר 2005 ניתן לדרוש החזר מס בגין רכישת סולר ("מס בלו") של 32 אגורות לכל ליטר סולר נצרך. מי זכאי להחזר מס? הזכאי לדרוש את ההחזר [...]

על מיסים ומכסים, הסבר קצר…

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר רשות המסים אחראית על גביית מסים ישירים, מסי מקרקעין, היטלים מיוחדים, מסים משכר עבודה ומסים מרווחי הון אחרים על פי החוק. הרשות פועלת בתוקף חוקים, [...]

הצהרת הון

מאת: רו"ח יוגב זילבר אחת למספר שנים נוהג מס הכנסה לבקש מהנישום להגיש הצהרת הון. הצהרת הון הינה דו"ח על הנכסים וההתחייבויות (בארץ ובחו"ל), שלך, של בן/בת זוגך וילדיך שבשנת המס טרם [...]

מי חייב בניהול חשבונות כפולה

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר מספר התוספת בהוראות ניהול פנקסי חשבונות החייבים בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת 2014 יצרנים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים [...]

הפסדים בחברה

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר הפסדים בחברה בע"מ – רגע לפני פירוק חברה.. החלטתם לסיים את פעילותה של החברה? במידה ולחברה קיים הפסד לצרכי מס, כדאי לעצור רגע ולברר האם [...]

תמצית שמירת מסמכי הנהלת חשבונות בהתאם להוראות ניהול ספרים

מאת: רו"ח יניב זילבר; רו"ח יוגב זילבר להלן מספר הוראות מס הכנסה לעניין שמירת מערכת החשבונות בעסק, לכל עסק מומלץ לקרוא ולהתעדכן עם רואה החשבון בדבר התקנות המלאות החל על כל סוג עסק. מערכת [...]

חבות אישית של בעלים של חברה בערבון מוגבל, האומנם?

2 באפריל 2012, מאת: רו"ח יניב זילבר פסק דין שניתן לאחרונה על ידי נשיאת בית הדין המחוזי בחיפה, הגב' בלהה גילאור, קבע כי המנהלים סאלים עתאמנה ובניו ואחיד ורפעת, אשר ניהלו את חברות בלוק הסל [...]

הלוואות לצדדים קשורים

במקרה שקיבל אדם או חבר בני אדם הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר, יחשב הפרש הריבית כהכנסה אצל מקבל ההלוואה. הפרש הריבית הינו ההפרש בין הריבית שנצברה בפועל על יתרת ההלוואה, לבין [...]

page 1 of 2