שי לחג לעובדים: משמעויות ותקנות מס

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

מתנה לחגמעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם מתנה לכבוד החג. לעתים מדובר בתווי קנייה, גיפט קארד או במתנה פיזית כלשהי.

מבחינת מיסוי, שי לחג נחשב טובת הנאה הניתנת לעובד במסגרת עבודתו ולכן הוא חייב במס. להלן הסברים בנושא מסים הקשורים למתנות לחג לעובדים.

מיסוי תווי קנייה

על פי רשויות מס הכנסה: “במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, ניתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי הקנייה שלהם, כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך אינה נכללת בשווי ההטבה. על כן, שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד הינו בגובה עלות תווי השי למעסיק, ולא בגובה הערך הנקוב של תווי השי.”

מתנה פיזית לעובדים – מע”מ

אם הענקתם לעובד מתנה פיזית כלשהי, כמו בקבוקי יין או כל מתנה אחרת ששולמה כנגד חשבונית מס, יש לזקוף לעובד שווי כולל מע”מ, כפי שנקוב בחשבונית המס.

שי לעובדים באירועים אישיים או משפחתיים

כאשר מדובר במתנות בסכום סביר שנותן המעביד לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי כגון: נישואין, הולדת ילדים בר/בת מצווה וכו’, אין צורך להוסיף אותן לשכר ואין לחייבן במס כל עוד שוויין עד 210 ש”ח, למתנה הניתנת לא יותר מפעם בשנה. כל סכום העולה על כך חייב במס כתוספת לשכר.
מבחינת המעביד – הוצאה בעבור מתנה לעובד בגין אירוע אישי תותר בניכוי בידי המעביד, בכפוף למגבלת הסכום – 210 ש”ח (נכון לשנת 2018).

במידה שהמעביד נותן כסף מזומן, יש לכלול את הסכום כרכיב “מתנה” ולא כרכיב “שווי מתנה”.

מקובל לזקוף לעובד שווי מתנה בגילום, על מנת שהעובד לא יישא בנטל מס הכנסה וביטוח לאומי בגין המתנה. האחריות עליכם, כמעבידים, היא לדעת ולקחת בחשבון את שווי עלות המעביד בגין המתנה.

מתנות ללקוחות ולספקים

כאשר מדובר על מתנות לאנשים אשר איתם אתם בקשרי מסחר, הכללים שונים. במקרה זה, אין הבחנה בין שי לחגים ובין מתנה לרגל אירוע משפחתי או אחר. סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה.

על פי התקנות, סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 210 ש”ח לאדם לשנה (הסכום תקף בשנת המס 2018). מכיוון שמקבל המתנה אינו שכיר אצל נותנה, הוא אינו חייב במס בגינה, ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה. יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי.

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות