שבוע עבודה מקוצר – מהן המשמעויות למעסיק?

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

שבוע עבודה מקוצרצו הרחבה של שר העבודה והרווחה קובע כי החל מ-1 באפריל 2018, העובדים בישראל יעבדו 50 שעות פחות בשנה.

הצו יוצר שינויים מסוימים במבנה שעות העבודה והתשלום, אם כי בחלק מהמקרים לא חל שינוי.

מהן המשמעויות של שבוע העבודה המקוצר?

יום עבודה רגיל יכלול, כמו היום, עד 12 שעות עבודה ליום (שעות רגילות ושעות נוספות גם יחד).

מעתה ואילך 182 שעות בחודש ייחשבו כמשרה מלאה, במקום 186 שעות כפי שהיה עד כה. בחישוב שבועי – 42 שעות בשבוע ייחשבו כמשרה מלאה, במקום 43. למרות הקיצור בשעות, אין הפחתה בשכר העובד.

עובדים חודשיים שעבדו פחות מ-182 שעות בחודש, לא יהיה שינוי בשכרם.

על כל מעסיק לקבוע יום קבוע בשבוע שבו תופחת שעת עבודה אחת, ויום זה יהווה את היום המקוצר.

ביום המקוצר, השעות הנוספות יחושבו בהתאם: שעות עבודה מעבר ל-8 שעות (במקום 8.5 שעות) ייחשבו כשעות נוספות. לעובד שעתי אין שינוי בשכר. וניתן להמשיך לשלם לעובד את אותו השכר.

לעובד המקבל שכר חודשי, ערך השעה יגדל, מכיוון שעד עתה ערך השכר השעתי חושב לפי חלוקה ב-186 שעות, וכעת הוא מחולק ל-182 שעות. יש לעדכן את תלוש השכר של העובד בהתאם. ערך השכר השעתי לעניין שעות נוספות (125% ו-150%) יגדל בהתאם.

חופשת מחלה וחופשה: במידה שהצבירה של העובד הינה במונה של שעות ולא במונה של ימים, יש לבצע את ההתאמה לפי השבוע המקוצר.

יום העבודה המקוצר בשבוע ייקבע על ידי כל מעסיק ויכול להשתנות בין עובד אחד למשנהו, ובהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים – במידת האפשר.

שבוע עבודה מקוצר – חודש אפריל 2018

מעסיקים, אלה הפעולות שעליכם לבצע:

  • מסרו לכל עובד הודעה בכתב בהתאם להסכם העסקה של כל עובד, בדבר קיצור שבוע עבודה.
  • לעובד חודשי יש לשנות בתלוש השכר את ערך השעה.
  • עדכנו את מספר השעות החודשי בתלוש השכר.
  • עדכנו את צבירת ימי חופשה ומחלה, במידה שהצבירה הינה לפי שעות ולא ימים.
  • לעובדים גלובלים – בצעו התאמה לשעות הנוספות.
  • בדקו את תוכנת השכר ואת העדכון שלה במהלך חודש אפריל, וודאו כי יישום החוק מבוצע על פי הנדרש.

אנחנו כאן לשירותכם בכל שאלה! צרו קשר ונשמח לעזור.

נגישות
דוח שנתי 2017