רשימת מסמכים לדו”ח השנתי

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

מסמכים לדוח השנתימועד הגשת הדו”ח השנתי לשנת 2017 כבר כאן – וגם אנחנו כאן כדי לסייע לכם בהגשתו ושליחתו.

על מנת להגיש את הדו”ח בצורה שלמה ומיטבית, יש לספק לרואה החשבון מסמכים שונים. הכנו עבורכם רשימת מסמכים אותם יש להעביר לרו”ח לטובת הגשת הדו”ח השנתי. יש להעביר מסמכים עבורכם ועבור בן/בת הזוג שלכם. זוהי רשימה כללית, וייתכן שחלק מהמסמכים אינם רלוונטיים עבורכם. לפרטים נוספים ושאלות, צרו איתנו קשר.

מסמכים לדו”ח שנתי

 1. טופס 106 שלך ושל בן/בת הזוג מהמעביד. אם אתם עובדים במספר מקומות עבודה, יש לשלוח טפסי 106 מכל המעבידים.
 2. אישור על רווחי הון ממימוש ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו”ל ועל הכנסות מריבית שהתקבלו בידי מני”ע הנסחרים בבורסה, מפיקדונות בנקאיים ומתוכניות חיסכון בארץ ובחו”ל – טופס 867, אותו יש לבקש מהבנק.
 3. פירוט מלא על הכנסות דמי שכירות בארץ ובחו”ל שלך ושל בן/בת הזוג, כולל הכנסות משכר דירה למגורים. בנוסף, יש לשלוח הסכם שכר דירה.
 4. אישורים על קצבאות מביטוח לאומי שלך ושל בן/בת הזוג כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי ו/או ממקום אחר (לדוגמא – משרד הביטחון).
 5. אישורי הכנסות מקצבאות מקרן פנסיה / חברת ביטוח / מענקי פרישה / פיצויי פיטורים / קרן השתלמות / קופת גמל.
 6. אישורים על זכיות בפרסים או הגרלות. במידה שנוכה מס מהזכייה, יש לצרף אישור על כך.
 7. מסמכים על ירושות או כספים פרטיים שהתקבלו במתנה, כולל סכומים שהתקבלו מהמשפחה.
 8. אישורים על כל הכנסה אחרת שהיתה לך או לבן/בת זוגך, שלא הוזכרה לעיל.
 9. אישור על תשלומים לביטוח חיים בגין משכנתא ו\או לחברת ביטוח באופן עצמאי.
 10. אישורים על תשלומים לקופ”ג, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות ששולמו באופן עצמאי ולא דרך המשכורת.
 11. אישורים על תשלומים לקופ”ג, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות לילדים שטרם מלאו להם 18 שנה, ששולמו באופן עצמאי.
 12. אישורים על תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
 13. אישורים על תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי.
 14. אישורים על מגורים בישוב פיתוח או בקו העימות – לגבי שנות מס שבהן היה זיכוי לכל שנה בנפרד.
 15.  במידה שניכו לכם מס במקור מהכנסותיכם, עליכם לפנות למנכים ולדרוש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).
 16. אישורים על ילד הלומד במסגרת חינוכית מיוחדת.
 17. אישורים בגין תשלומים על אחזקת קרוב משפחה (מקרבה ראשונה בלבד) במוסד רפואי.
 18. אישור על סיום לימודי תואר אקדמאי (מתייחס למסיימי לימודים ב- 3-4 שנים אחרונות).
 19. כל אישור אחר למס הכנסה שלא הוזכר לעיל.
 20. אישור על היותך עולה חדש בשש השנים האחרונות.
 21. אישור על תשלום דמי מזונות (כולל צילום פס”ד).
 22. קבלות מקוריות על תרומות למוסדות מוכרים – מעל 180 ש”ח בשנה.
 23. רשימת מלאי ליום 31/12/2017.
 24. מד הקילומטר של הרכב ליום 31/12/2017 (במידה שהרכב משמש אתכם לעסק).

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה!

נגישות