קרן השתלמות לבעל שליטה – סכומים ושיעורים להפקדה לשנת 2016

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

 

שנת מס משכורת
קובעת
תשלומי מעביד-תקרת הוצאה תשלומי העובד
% סכום % סכום
2016 188,544 4.5% 8,485 1.5% 2,828
2015 188,544 4.5% 8,485 1.5% 2,828

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות