קולות קוראים לבקשות סיוע בתחום הסייבר

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

קול קורא סייברמערך הסייבר הלאומי במשרד רה”מ ורשות החדשנות  פירסמו קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור ביצוע “פיילוט” הכולל תהליכי הוכחת התכנות (POC) ו”המצרה” (Productization) באתר לקוח, מעבר לביצוע המחקר והפיתוח הטכנולוגי בסייבר.

מטרת המסלול לסייע לחברות סייבר ישראליות לצלוח את חסם הכניסה שבין פיתוח הטכנולוגיה לבין הטמעת המוצר בשוק.

התכנית מיועדת לבדיקה והרצה של מוצר/שירות, שטרם הושק ואשר עדין נמצא בשלבי פיתוח.

במונחי “מוכנות טכנולוגית” (TRL-Technology readyness level) מטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן מוכנות טכנולוגית ברמה של TRL 4/5 (שלב Validation in Laboratory) להגעה ל-TRL 7/8 (שלב Actual system qualified through test & demonstration).

תינתן העדפה בשיעור המענק לפיילוט בשווקי היעד עם לקוח איכותי בחו”ל (ניתן לקבל מענק של עד 50% מהתקציב עבור אתר בחו”ל).

התכנית פתוחה להגשות בכל התחומים בסייבר בהתאם להוראות המסלול. לפרטים נוספים.

מה מקבלים?

  1. תמיכה כספית בשיעור עד 30% מהוצאות המו”פ המאושרות לתכנית הכוללת הוכחת היתכנות של מוצר עם לקוח בארץ לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד 1 מיליון ש”ח
  2. תמיכה כספית בשיעור עד 50% מהוצאות המו”פ המאושרות לתכנית הכוללת “פיילוט” של מוצר עם לקוח בחו”ל לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד 1.5 מיליון ש”ח.
  3. תמיכה כספית בשיעור עד 50% מהוצאות המו”פ המאושרות לתכנית הכוללת 2 “פיילוטים” של מוצר באותו אזור גיאוגרפי בחו”ל לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד 2.5 מיליון ש”ח.

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2 ונהלי המסלול.

תאריך ההגשה האחרון לקול הקורא: 15.10.2018 בשעה 14:00.

תשובות צפויות בסוף חודש דצמבר.

קול קורא נוסף שפורסם, הוא להגשת בקשות סיוע עבור טכנולוגיות פורצות דרך בתחום טכנולוגיות הגנה בסייבר. המטרה הינה לעודד צמיחה משמעותית ליצירת עוגנים טכנולוגיים שעל בסיסם יוכלו להיווצר חברות סייבר גדולות בישראל באמצעות מציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים ופיתוח מוצרים פורצי דרך בתחומי הגנת הסייבר. לפרטים נוספים.

מה מקבלים?

  1. תמיכה כספית בשיעור של עד 66% מהוצאות המו”פ המאושרות.
  2. תוספת של 10% מענק במידה שפעילות המו”פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית.
  3. התקציב המאושר יהיה לכל היותר 5 מיליון שקל לשנה.

המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

תאריך ההגשה האחרון לקול הקורא: 28.10.2018 בשעה 14:00.

תשובות צפויות בסוף חודש דצמבר.

נגישות