שימוש בצ’קים במסגרת חוק צמצום השימוש במזומן

 ב עדכונים מקצועיים

החוק לצמצום השימוש במזומן כבר מביא לשינויים בהרגלים הפיננסיים של הישראלים ולעלייה בעסקאות האשראי.

למרות שהחוק כבר נכנס לתוקף, רשות המסים ובנק ישראל אוכפים אותו בצורה חלקית והדרגתית, על מנת לאפשר לאזרחים להסתגל ולהתאים את עצמם לכל הבטי החוק.

מבנה צ'ק חדש החוק לצמצום השימוש במזומן

לפני מספר ימים, בנק ישראל פירסם הבהרות לגבי תקן 501 להדפסת שקים. נכון לעכשיו, ניתן יהיה להמשיך ולעשות שימוש בפנקסי הצ’קים הישנים, גם עבור צ’קים סחירים שאינם למוטב בלבד. יש להקפיד על הרישום הנחוץ בגב ההמחאה.

אם אתם מפיקים צ’ק סחיר, הוסיפו את הטבלה הנדרשת בצד השני של הצ’ק באמצעות חותמת או עט. אם בכוונתכם להדפיס פנקסי צ’קים חדשים, מומלץ להדפיס צ’קים על פי התקן החדש, מכיוון שעדיין לא ברור עד מתי יתיר הבנק לעשות שימוש בצ’קים הישנים.

לנוחותכם, המדריך המלא של בנק ישראל בנושא שימוש בצ’קים.

גב צ'ק סחיר החוק לצמצום השימוש במזומן

אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

נגישות