השפעת הקורונה על העסק – מרץ 2020

 ב עדכונים מקצועיים

האירועים אשר מתרחשים בעולם בעקבות השפעת וירוס הקורונה, עשויים להשפיע על ההכנסות של עסקים רבים בישראל.
אנו ממליצים לכל בעלי העסקים לשבת על התחזיות להכנסות העסק שלהם בהקדם האפשרי ולעדכן במהירה את רואה החשבון כדי שיוכל להקטין או אפילו לבטל את מקדמות המס לשנת 2020.

בברכת ימים טובים
רואי חשבון שרון, שטיינר, זילבר ושות’

אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות