החוק לצמצום השימוש במזומן הביא לזינוק בעסקות האשראי

 ב עדכונים מקצועיים

צמצום השימוש במזומןהחוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בתחילת 2019 והחיל הגבלות על שימוש במזומן ובצ’קים – שינוי משמעותי ודרמטי עבור העולם העסקי והצרכן הפרטי.

כעת, כ-5 חודשים לאחר כניסת החוק לתוקף, ניתן להתחיל לבחון את השפעותיו. הערכות בענף כרטיסי האשראי מגלות כי כמות העסקות מעל 10,500 שקל עלתה בחמשת החודשים הראשונים של 2019 ב-12% לעומת התקופה המקבילה ב-2018. ייתכן כי היקף העסקות הגדולות באשראי יחצה את רף ה-30 מיליארד שקל השנה.

נתוני רשות המסים מצביעים על כך כי נראה שהציבור הפנים ומיישם את החוק. הרשות פירסמה את נתוני ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן, שנערכו בארבעת החודשים האחרונים. בתקופה זו נערכו כ-4,300 ביקורות, ובסך הכל לא נמצאו הפרות רבות. מתוך 612 ההפרות שנמצאו בביקורות, רק 123 הן הפרות של הוראות שימוש בכסף מזומן.  ב-147 מקרים נמצאה הפרה של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול, ו-342 הפרות היו של הוראות שימוש בצ’קים.

על פי רשות המסים, עדיין לא ברור מה השפעת החוק על גביית המסים. בנוסף, עדיין לא מבוצעת אכיפה נרחבת של החוק – האכיפה מתמקדת כרגע בבתי עסק, מכיוון שאכיפת החוק בעסקות של אנשים פרטיים הינה מורכבת יותר.

בשלב זה נראה כי עצם חקיקת החוק מרתיעה את הציבור מביצוע עסקות גדולות במזומן. על פי החוק, גם משלם המזומן וגם מקבל המזומן נחשבים למפירי החוק וצפויים להיענש – ועובדה זו מהווה הרתעה גם היא. ברשות מתכוונים לעסוק באכיפת החוק גם בקרב אנשים פרטיים, ולפעול לאיתור עסקאות כאלה באמצעות הרשת ובאמצעים מודיעיניים אחרים.

בתחילת יולי תחל האכיפה גם בתחום הצ’קים: הבנקים לא יכבדו צ’קים שאינם עומדים במגבלות החוק: בעל עסק לא יוכל להפקיד צ’ק פתוח, ובין אנשים פרטיים ניתן יהיה להעביר צ’ק פתוח בסכום של עד 5,000 שקל בלבד. הסבת צ’ק תתאפשר רק אם בגבו ייכתבו הפרטים של מסב את הצ’ק ומקבלו. בצ’קים בסכום של מעל 10,000 שקל ניתן יהיה לבצע הסבה של הצ’ק פעם אחת בלבד.

רשות המסים מספקת לציבור סימולטור, שבאמצעותו ניתן לבדוק האם עסקה מסוימת עומדת בהוראות החוק.

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.
אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

קרדיט תמונה: Yuvalf123 [Public domain], via Wikimedia Commons

נגישות