פסק דין – לולו

 ב עדכונים מקצועיים

“לא יתכן שזונה ומאדאם תנהל בית זונות בלי שגבר יפעיל אותה או יסחוט אותה. אישה לא יכולה להיות סרסורית בלי גבר” (כבוד השופט ה.קירש, פס”ד מנצור)

 

פס”ד מנצור לולו, שעניינו בערעור מס ערך מוסף, בו חלקה המערערת על שלוש הקביעות של מס הכנסה; שהיא בעלת העסק ולכן ייחס לה את ההכנסות וחייב אותב במס עסקאות וכן,לא התיר קיזוז של מס תשומות כנגד החיוב במס עסקאות שהטיל על מלוא המחזור.

טענותיה היו:

  1. הבעלות בעסק – רק בערעור העלתה את הטענה כי אינה בעלת העסק אלא אדם בשם “עדי” והיא רק סייעה בתמורה לסכומים קטנים וכל ההכנסה הלכה לאותו עדי.
  2. לחילופין, מחזור העסק – לחילופין, התחשיב של מחזור שערך מס הכנסה לפי מיטב השפיטה אינו נכון והאומדן גבוה מידי.
  3. יחס להכרה בתשומות – היה להביא בחשבון הוצאות כלשהן בתחשיב המס ויש להטיל מס רק על הערך המוסף שהופק בעסק.

ש’ ה.קירש קיבל את הערעור באופן חלקי:

  1. ביחס לטענתה הראשונה קבע, כי יש לקבל את דברי המערערת כי מאחורי העסק עמד גם אותו גבר וכי יש לייחֵס לה שליש מההכנסות. בכך שלל את העדות של הבנות שלה אשר העידו כי ניהלה את בית העסק שבו גם עבדה. את העדות של שלולו עצמה כאשר נחקרה על אי תשלום מיסים, היא סיפרה שהיא הבעלים. כולם ניסו לחפש אם יש איזה גבר שבעצם מפעיל אותה, ושהיא משמשת “קופה” עבורו, אבל לא היה גבר שכזה עד לרגע הערעור. כל זאת בנימוק כי, “לא יתכן שזונה ומאדאם תנהל בית זונות בלי שגבר יפעיל אותה או ייסחוט אותה. אישה לא יכולה להיות סרסורית בלי גבר”.
  2. ביחס למחזוֹר העסק נקבע, כי אין מקום להתערב בחישוב שערך מס הכנסה.
  3. יחס להכרה בתשומות קבע השופט קירש, כי יותר בניכוי רק מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו כדין ואשר קיימות בידי המערערת.

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות