עידכוני ביטוח לאומי לשנת 2016

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

ניכוי דמי ביטוח מעצמאים, מינואר 2016 ואילך

ניכוי דמי ביטוח מעצמאים, מינואר 2016 ואילך
ענף עובד עצמאי לעל”ע עובד עצמאי בגיל המותנה שאינו מקבל ק’ ז’ עובד עצמאי מעל לגיל שמקבל ק’ ז’
מלא עד 43,240

 

מופחת עד 60% ש”מ 5,678 מלא עד 43,240

 

מופחת עד 60% ש”מ 5,678 מלא עד 43,240

 

מופחת עד 60% ש”מ 5,678 מלא עד 43,240

 

מופחת עד 60% ש”מ 5,678
סה”כ לענפי ב”ל 11.23 6.72 7.00 4.61 9.29 5.55 0.68 0.39
ד”ב בריאות 5.00 3.10 5.00 5.00 5.00 3.10 —— ——
סה”כ כללי 16.23 9.82 12.00 9.61 14.29 8.65 0.68 0.39

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים מינואר 2016 ואילך

החל מ-1.1.2016 חלו שינויים בשיעור דמי הביטוח בחלקו של המעסיק / מעביד בשיעור המלא בלבד. ניכוי דמי ביטוח מהמעביד על השיעור המלא הוא 7.50% במקום 7.25% עד 31.12.2015

חודש חלק העובד – בש”ח חלק העובד – באחוזים חלק המעביד (באחוזים)
תקרה מופחתת/מלאה ביטוח לאומי ביטוח בריאות סה”כ סה”כ
1/2016 עד 5,678

מ-5,678 עד 43,240

0.40

7.00

3.10

5.00

3.50

12.00

3.45

7.50

1/2015 עד 5,556

מ-5,556 עד 43,240

0.40

7.00

3.10

5.00

3.50

12.00

3.45

7.25

תקרת ההכנסה המזכה שאינה פוגעת בקבלת קצבת זקנה

תקרת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבת הזקנה החל ב-1.1.2016 החל ב-1.1.2015
ש”ח לחודש ש”ח לחודש
מקבל קצבת יחיד 5,394 5,278
מקבל קצבה עם בן/בת זוג תלוי 7,193 7,038
בגין כל תלוי נוסף 662 648

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות