עידכון שכר מינימום

 ב עדכונים מקצועיים

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן

ביום 28.6.2016 פורסמה ברשומות הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ו-1987 לפיה החל מיום 1.7.2016 שכר המינימום לחודש הוא 4,825 שקלים חדשים.

 

שכר שעתי הועלה לסך של 25.94 ש”ח לשעה.

שכר יומי לעובד 6 ימים בשבוע 193 ש”ח ליום.

שכר יומי לעובד שעובד 5 ימים בשבוע 222.69 ש”ח ליום.

שכר מינימום חודשי למשרה מלאה 4,825 ש”ח לחודש.

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות