עידכון ביטוח לאומי החל מינואר, 2017.

 ב עדכונים מקצועיים

החל מינואר 2017 חלה הטבת מס ביטוח לאומי לאוכלוסיית העצמאים.

תזכורת:

לעצמאים יש שתי מדרגות מס, להלן המצב הקיים עד שנת 2016 והמצב החדש החל מינואר, 2017:

  מדרגה ראשונה עד 60% מהשכר הממוצע במשק

(נכון לינואר 5,803 ש”ח)

מדרגה שנייה מעל 60% מהשכר הממצוע במשק

(מעל 5,804 ש”ח)

דמי ביטוח לאומי עד דצמבר, 2016 6.72% 11.23%
דמי ביטוח לאומי החל מינואר 2017 2.87% 12.83%
דמי בריאות (ללא שינוי) 3.1% 5%
סה”כ לכל מדרגה 5.97% 17.83%

 

כך שלמעשה, השינוי היטיב יותר עם האוכלוסיה אשר משתכרת בגבולות השכר הממוצע במשק.

נגישות