עבודה בערב חג

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

עבודה בערב חגמהם החוקים לגבי עבודה בערבי חג? האם ערב יום כיפור הינו כמו ערב חג רגיל? כיצד צריכים מעסיקים לשלם שעות עבודה בערבי חג? מהן זכויות העובדים בערב חג?

להלן חוקים ונהלים הקשורים בעבודה בערב חג:

במקומות בהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה עד 7 שעות. כל שעה מעבר לכך תיחשב כשעה נוספת.

במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).

ערב יום הכיפורים – ערב יום כיפור שונה מעט מערבי חג אחרים. בערב כיפור, עובדים יעבדו 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי החג 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו לעבוד כך.

בענפים מסוימים נקבעו כללים מיוחדים בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. למשל:

  • ענף הפלסטיקה – בערב יום הכיפורים ובערב יום ראשון של סוכות, יעבדו 6 שעות ביום, בתשלום של 8 שעות.
  • ענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה – עובדים 7 שעות בתשלום של יום עבודה מלא בערבי חגים, ובערב יום כיפור וערב פסח (בחג הראשון) עובדים 5 שעות, בתשלום של יום עבודה מלא.
  • ענף הניקיון והתחזוקה – עובדים שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל בלבד, יעבדו בערב החג באופן הבא: ערב שביעי של פסח, ראש השנה, סוכות ושמחת תורה – 6 שעות בתשלום של 8, כאשר העבודה צריכה להסתיים 3 שעות לפחות לפני כניסת החג; ערב יום כיפור וערב פסח – 5 שעות בתשלום של 8 שעות, כאשר העבודה צריכה להסתיים 3 שעות לפחות לפני כניסת החג. שאר עובדי הניקיון יעבדו בערב החג באופן שפורט למעלה לגבי כלל העובדים במשק
  • ענף המלונאות – בערב יום העצמאות עובדים 7 שעות, בתשלום של 8 שעות ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות, בתשלום של 8 שעות.

אם במקום עבודה מסוים עבדו 4 או 5 שעות בערבי חג לאורך שנים, זכות זו הופכת במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי בחוזה העבודה האישי של כל עובד באותו מקום. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

עובדים שאינם יהודים שבחרו בחגים של דתם – בערב חג שאינו יהודי, אורך יום עבודה של עובדים המציינים את אותו חג ואינם עובדים בו לא יעלה על 7 שעות (אם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר, יש לנהוג לפיו). עבור עובדים שאמורים לעבוד באותו חג, ערב החג יהיה יום עבודה רגיל.

עבודה בערב חג בשעות שלאחר כניסת החג, תיחשב כעבודה במהלך החג.

חופשה בערב חג ובחול המועד

יום חופש בערב חג או בחול המועד דינו כיום חופשה מלא. חוק חופשה שנתית מתייחס לימי חופשה מלאים, ואינו עוסק בחלקי יום חופשה. כאשר עובד נעדר יום שלם מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות עבודה היה אמור לעבוד באותו יום, ורואים יום היעדרות זה כיום חופשה מלא.

עובד (חודשי) זכאי לשכרו המלא בעד יום עבודה בערב חג. בצאתו לחופשה בימים האמורים, מקבל העובד תשלום דמי חופשה בגין יום עבודה מלא, ולא מחצית דמי החופשה, לכן היעדרות בימים אלה תיחשב יום חופש מלא ולא חלקי.

קיזוז של פחות מיום מלא מימי החופשה הצבורים לעובד, בשל יום חופשה בערב חג, הינו מותר, בהיותו עודף על התנאים הקבועים בחוק. אם קיים במקום העבודה הסכם/נוהג כאמור – המעסיק מחויב להסכם זה.

חופשה בערב החג יכולה להיות ביוזמת המעסיק או ביוזמת העובד (בהסכמת המעסיק) – ובשני המקרים זכאי העובד לתשלום דמי חופשה, ובמקביל ינוכה לו יום חופשה ממכסת ימי החופשה שצבר.

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ מקצועי. רוצים לדעת עוד? צרו קשר!

 

 

נגישות