עבודה ביום הבחירות לכנסת ה-21

 ב עדכונים מקצועיים

עבודה ביום בחירותבעוד זמן קצר, ב-9 באפריל 2019, יתקיימו הבחירות לכנסת ה-21.

יום הבחירות לכנסת מוגדר כיום שבתון שבו אין חובה לעבוד, ולעובדים לא מנוכה יום חופשת ממכסת הזכות שלהם. כל עובדי המשק, שיש להם זכות הצבעה לכנסת זכאים ליום שבתון. יתרה מכך, החוק אינו מבחין בין סוגים שונים של עובדים או מעסיקים, ולכן כל עובד, גם אם אין לו זכות לבחור, כולל עובדים זרים ובני נוער, זכאי ליום חופש. ההוראות חלות הן על עובדים חודשיים והן על עובדיים שעתיים או יומיים.

עובד שנעדר מעבודתו ביום הבחירות, זכאי לשכר עבור יום השבתון, ובלבד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות.

עובד שבכל זאת עובד ביום הבחירות זכאי לשכר בגובה 200% או לחילופין, לשכר רגיל ושעות חופשה תמורת שעות העבודה בפועל ביום זה.

מי עובד ביום הבחירות?

  1. עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות (שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק, מסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון, בתי חרושת שתהליכי היצור בהם מתנהלים ברציפות, שרותי תקשורת, חשמל ומים, בתי קולנוע, יעתונות, רדיו וטלוויזיה ועוד).

  2. עובדים שנתבקשו ע”י מעבידיהם לעבוד ביום הבחירות והסכימו – למרות שאינם משתייכים לסוגי השירותים הציבוריים שקבעה וועדת הבחירות. עובד כזה יכול לסכם עם המעסיק גם על שכר שגבוה מ-200%.

בין אם אתם עובדים ביום הבחירות ובין אם לאו – חשוב לזכור שחובה לאפשר לכל עובד ללכת להצביע במהלך היום.

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.
אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

נגישות