בחירות לרשויות המקומיות – יום שבתון או יום עבודה?

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

עבודה ביום בחירות

צילום: לע”מ

הבחירות לרשויות המקומיות לשנת 2018 ייערכו בתאריך 30 באוקטובר. בבחירות אלה ייבחרו ראשי ערים, ראשי מועצות וכן המועצות עצמן.

עבודה ביום הבחירות

יום הבחירות לרשויות המקומיות הינו יום שבתון בתחומן של הרשויות שבהן נערכות בחירות. במידה שעובד רשום בפנקס הבוחרים של רשות כלשהי, הוא זכאי ליום שבתון, גם אם הוא עובד ברשות מקומית שבה אין בחירות באותו יום.

על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ”ה-1965, עובד שלא עבד ביום השבתון יהיה זכאי לשכרו הרגיל אם עבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים, סמוך ליום הבחירות עצמו.

חוזר ההסתדרות הכללית מ-8 באוקטובר 2018 קובע כי עובד אשר מועסק בפועל ביום הבחירות, יהיה זכאי לתגמול בשיעור של 200% משכרו. אופציה נוספת היא לשלם לו שכר רגיל ולהוסיף שעות או יום חופשה תמורת שעות או יום עבודה ביום הבחירות. עובד שהסכים לעבוד ביום הבחירות יכול לסכם עם המעביד גם על תגמול הגבוה מ-200%.

 

מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. נשמח לשמוע מכם!

 

נגישות