מס בלו

 ב מאמרים, מע"מ, עדכונים מקצועיים

מאת: רו”ח יניב זילבר; רו”ח יוגב זילבר

החל מספטמבר 2005 ניתן לדרוש החזר מס בגין רכישת סולר (“מס בלו”) של 32 אגורות לכל ליטר סולר נצרך.

מי זכאי להחזר מס?
הזכאי לדרוש את ההחזר הינו עוסק מורשה בעל רכבים, בעלי רישיון רכב תקף, המשמשים להכנסה בעסק כדלקמן:

 • רכב מסחרי שמשקלו 10 טון ומעלה, לבעל רישיון מוביל
 • רכב מסחרי שמשקלו מעל 4.5 טון ועד 10 טון
 • אוטובוס שמשקלו מעל 5 טון
 • טרקטור המשמש לחקלאות
 • מונית
 • אוטובוס ציבורי זעיר
 • רכב הוראת נהיגה

בנוסף, זכאים לדרוש החזר מס בגין ציוד כדלקמן:

 • סולר המשמש ליצור במפעל תעשייתי הצורך מעל 5,000 ליטר סולר בחודש, למעט גנראטורים או רכבים
 • סולר המשמש ספינת דיג
 • סולר המשמש לציוד הנדסי

כיצד דורשים את ההחזר ?
יש למלא דוח תקופתי שבו יפורטו מספרי הרישוי של הרכבים ששימשו ביצור הכנסה, כמות הסולר שנצרכה לכל רכב וסכום מס הבלו להחזר.

 1. הדו”ח ימולא במועדים הבאים:
  מסלול דיווח רגיל –
  עוסק הזכאי להחזר, שיש לו עד חמישה רכבים: ימלא דו”ח תקופתי כל 4 חודשים על ידי משלוח בדואר או שידור בשע”מ על ידי המייצג.
  עוסק הזכאי להחזר, שיש לו יותר מחמישה רכבים: ימלא דו”ח כל חודשיים על ידי תקליטור (דיסק) במשרדי מע”מ או מייצג המקושר לשע”מ.
 2. מסלול דיווח באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי –
  עוסק בעל רכבים בעלי תדלוק אוטומטי רשאי לדווח דוח תקופתי דו חודשי לגבי כל הרכבים. עוסק הבוחר במסלול זה ימלא את ההרשאה המצורפת בשני עותקים, כאשר עותק אחד ישלח לחברת הדלק והשני ליחידת הדלק בממונה אזורי מע”מ נתניה. טופס הרשאה להעברת נתונים מצ”ב.
 3. דיווח באמצעות האינטרנט –
  בעתיד יהיה אפשרי לדווח באמצעות האינטרנט, כרגע רשות המיסים נערכת לכך.
 4. דיווח באמצעות רואה החשבון –
  רואה החשבון בעל תוכנת שע”מ המחוברת למס הכנסה יכול לדווח באופן ישיר למחשב של רשות מס הכנסה.
נגישות