מי חייב בניהול חשבונות כפולה

 ב מאמרים, מס הכנסה, עדכונים מקצועיים

מאת: רו”ח יניב זילבר; רו”ח יוגב זילבר

מספר התוספת בהוראות ניהול פנקסי חשבונות החייבים בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת 2014

 1. יצרנים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש”ח או המעסיקים 18 מועסקים לפחות.
 2. סיטונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש”ח או המעסיקים 4 או 5 מועסקים לפחות.
 3. קמעונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש”ח או המעסיקים 7 מועסקים לפחות.
 4. קבלנים שעלות הבניה שלהם או מחזור עסקו עולה על 3,450,000 ₪.
 5. בעלי בתי ספר לנהיגה שמפעילים 5 כלי רכב לפחות ללימוד נהיגה.
 6. בעלי בתי ספר (בכל תחום) שמספר תלמידיהם הממוצע עולה על 150.
 7. סוחרי מקרקעין שמחזור עסקם בתוספת עלות המלאי עלה על 10,350,000 ₪.
 8. מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 560,000 ₪.
 9. סוחרי רכב שמחזור עיסוקם עולה על 10,350,000 ₪.
 10. מתווכי רכב שעמלתם השנתית עולה על 420,000 ₪.
 11. נותני שירותים שמחזורם השנתי עולה על 1,950,000 ש”ח, בעל מוסך שמחזורו השנתי עולה על 2,700,000 ₪.
 12. חקלאים שמחזורם בחקלאות עולה על 4,700,000 ₪.
 13. בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, או בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד.
 14. סוכנויות ביטוח המורשות להדפיס פוליסות ביטוח (ולא סוכני ביטוח).
 15. יהלומנים למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או מתווך.מוסד ציבורי/ ארגון מקצועי/ מלכ”ר
  מוסד ציבורי לפי סעיף 9(2), ארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) ומלכ”ר (כולל קופות גמל) שמחזורו
  (**) בשנת 2011 עולה על 500,000 ש”ח או המעסיק מעל ל- 10 עובדים.(**) במוסד ציבורי המונח מחזור כולל גם תרומות ומענקים.
נגישות