מחזור עסקאות של עוסק פטור לשנת 2016

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

מחזור עסקאות של עוסק פטור

מיום

הסכום בש”ח

1.1.16 99,006
1.1.15 100,000 ש”ח עודכן על פי עדכון סכומים באתר מע”מ (בתחילת ינואר 2015 פורסם ע”י רשות המסים 79,482 ש”ח. הסכום שונה ל-100,000 באמצע שנת המס 2015 רטרואקטיבית מ-1.1.2014.)

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות