טפסים שימושיים

טפסים שימושיים לעצמאים, שכירים ובעלי עסקים – הקליקו על האייקון הכחול כדי להוריד את הטופס.

טפסי מס הכנסה

בקשה לפטור / הקטנה של ניכוי מס במקור - טופס 2542

בקשה לפתיחת תיק עצמאי - טופס 5329

כרטיס עובד - טופס 101

פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה - טופס 4436

הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - טופס 1213

טפסי מע”מ

הודעה על אי פעילות זמנית - טופס 823

הודעה על סגירת עסק - טופס 18

עדכון פרטי עוסק - טופס 822

רישום לצרכי מס ערך מוסף - טופס 821

דו"ח תקופתי - תכנוני מס - טופס 872

טפסי ביטוח לאומי

אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - עצמאי - טופס 283

בקשה לתיקון מקדמות - טופס 672

הודעת מעסיק על סגירת תיק - טופס 699

נגישות