חשיבות שעוני נוכחות בעסק והחתמת כל העובדים בדגש בני משפחה בעסק

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

התיקון בחוק הגנת השכר, העביר את נטל ההוכחה בתביעות שכר ו/גמל של העובד כנגד מעסיקו, למעסיק. במידה והמעסיק אינו מצליח להפריך את טענות העובד עליו לשאת בנטל תשלום שעות נוספות בשעור של 15 או 60 שעות נוספות שבועיות או חודשיות בהתאמה. בנוסף, ייתכנו סנקציות פלילות וקנסות וכן, הטלת אחריות אישית על נושא משרה במקרה ומדובר בחברה.

במסגרת תיקון זה, תוקן גם חוק שעות העבודה והמנוחה. כך ששני תיקונים אלו, מחייבים את המעסיק ברישום שעות נוכחות והעדרויות בפועל של כל העובדים בעסק. לרבות, מנהלים, נושאי משרת אמון, בני משפחה וכו’.

מדובר בשינוי דרמטי מבחינת המעסיק, המצריך שינויים של ממש בהתארגנותו הן מבחינת הפקת תלושי שכר שאליהם חובה לצרף דוח שעות נוכחות והן מבחינת התארגנות לרישום שעות הנוכחות של העובדים.

הרישום של שעות הנוכחות, יכול להיעשות באמצעים מכאניים, דיגיטליים, אלקטורניים ובמידה ואלו לא אפשריים, הרישום יעשה באמצעות חתימה ידנית של העובד ואישור של האחראי הישיר על עבודתו של העובד.

הדרך המומלצת הינה באמצעות שעון נוכחות, שכן מלבד הפעלתו ואחזקתו הפשוטה, מאפשר איתור מהיר של נוכחות העובד, כך שתמיד יכול לעקוב אחר איחורים והעדרויות עובדיו. יתרון נוסף, הינו בקושי לזייף נוכחות במיוחד בשעונים שהחתמה בהם מבוצעת ע”י טביעת אצבע.

 

חשיבות רישום הנוכחות של בני המשפחה העובדים בעסק

כאשר מחליטם להעסיק ‘בן משפחה’ (בהתאם להגדרת בן משפחה בחוק), חובה על בעל העסק להסדיר את העסקתו של אותו עובד בן משפחה, כך שתעמוד במבחני יחסי עובד-מעביד. כמו שאר עובדי העסק, יש לדאוג להחתים בנוכחות את אותו ‘בן המשפחה’.

קיימת נטייה טבעית להאמין “שהכל נשאר במשפחה” ולעגל פינות ביישום הוראות החוק, אך המציאות מוכיחה אחרת וקיימים מקרים בהם בעל העסק נתבע ע”י אותו בן משפחה בגין פגיעה בשכרו או כאשר קמה תביעה כנגד ביטוח לאומי למשל, בגין דמי לידה של האשת בעל העסק וכעת על המעסיק, נטל ההוכחה בדבר נוכחות או היעדרות העובד ולהתקיימות יחסי עובד מעביד תקינים.

מבחינת מס הכנסה, הפקודה קובעת, ברירת מחדל, כי כאשר בני זוג עובדים באותו העסק, חישוב ההכנסה לצורכי תשלום מס יהיה מאוחד. המשמעות היא שלא ניתן לפצל את הכנסת העסק לשני בני הזוג ולקבל מדרגות נמוכות עבור כל אחד מהם. בכך מפלה החוק לרעה בני זוג שעובדים יחד, לעומת בני זוג העובדים במקומות נפרדים. אך, ניתן לדרוש חישוב נפרד אשר כול להגיע לחיסכון של אלפי שקלים בשנה בתשלומי מס. כדי לזכות בהטבת מס זו, יש לעמוד במספר תנאים שאחד מהם הינו מכסת שעות עבודה בעסק בשנת המס על ידי כל אחד מבני הזוג. לשם הוכחת תנאי מכסות שעות עבודה מומלץ לשקול הכנסת שעון נוכחות לעבודה.

במקרה שבו העסק משלם משכורות לבני המשפחה, הדבר עלול להדליק נורה אדומה ברשויות המס מחשש שמדובר בתשלומים פיקטיביים שמטרתם לנפח עלויות ולחסוך במס. לכן, יבדקו רשויות המס אם אכן התקיימו יחסי עובד-מעביד ואם הוא העבודה בעסק המשפחתי מתבצעת בפועל. שעון נוכחות מהווה כלי עזר למעסיק גם במצב זה לשם הוכחת יחסי עובד מעביד.

נגישות