זקיפה בשכר העובד רכיב שווי מתנות / מתנות

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

תקופת החגים בפתח וחלוקת מתנות לחג לעובדים במדינת ישראל הפכה לנוהג, בעיקר חג ראש השנה וחג הפסח .

חשוב להבהיר כי אין על המעביד חובה חוקית  להעניק מתנה לעובד ,וכמובן שיש למעביד שיקול דעת מלא בעניין והוא יכול להחליט שלא לתת מתנות חג לעובדיו. יחד עם זאת ,ישנם מגזרים עסקיים שבהם ישנו הסכם עבודה קיבוצי או אישי אשר קובעים את  הזכות לקבלת שי לחג. במקרה כזה, חייב המעביד להעניק שי לחג לעובדיו.

כמו למשל, במגזר עבודה של עובדי ניקיון, מכוח הסכם עבודה קיבוצי על המעסיק לתת לעובד מתנה בכסף בלבד בסך של 212.5 ש”ח לחג, ישנו איסור לתת לעובד תווי חג או מתנה בשווי סכום זה.

דוגמא למקרים בפועל ואיך מבוצע בתלוש השכר של העובד:

  1. מעסיק נתן מתנה לעובד תלושי שי בשווי 100 ש”ח. התלושי שי עלו למעביד 90 ש”ח. על המעביד לזקוף רכיב שווי מתנות לעובד בתלוש השכר בסך שך 90 ש”ח.
  2. מעסיק נותן מתנה לעובד אריזת יין בשווי של 100 ש”ח. על המעביד לזקוף לעובד רכיב שווי מתנות בתלוש השכר בסך של 100 ש”ח.
  3. מעסיק נותן מתנה לעובד מזומן בסך 100 ש”ח. על המעביד לזקוף לעובד בתלוש השכר רכיב מתנה 100 ש”ח )לא רכיב שווי מתנות.(!!!

כל מעביד ינהג האם לגלם את תשלום המס בגין רכיב מתנה / שווי מתנות בתלוש השכר של העובד או שלא לגלם. המשמעות היא: בגילום, המעביד משלם את המס ודמי הביטוח הלאומי והמתנה “מתייקרת”. ואם המתנה איננה מגולמת, אלא נזקפת כשווי מתנות, העובד יישא בתשלומי המס ודמי הביטוח הלאומי.

אנו לרשותכם להבהרות נוספות.

חג שמח,
שרון, שטיינר, זילבר ושות’.

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.
אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות