מדריך זכויות מס חדש לאנשים עם מוגבלויות

 ב עדכונים מקצועיים

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלותרשות המסים פירסמה מדריך חדש העוסק בנושא חשוב: זכויות מס לאנשים עם מוגבלויות. המדריך מציג את הטבות המס להם זכאים אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם במס הכנסה ומיסוי מקרקעין. המדריך נועד לסייע להם לממש את הטבות המס המגיעות להן.

הרשות צפויה להפיק גירסה מודפסת ומעוצבת של המדריך, שתופץ לאוכלוסיות ייעודיות מתאימות.

זכאות לפטור

לפטור ממס על הכנסותיו של יחיד, זכאי מי שעונה לאחת מהחלופות הבאות:

  • עיוור
  • נכה בשיעור של 100%
  • נכה בשיעור של 90% לפי חישוב מיוחד (שיעור נכות המחושב מליקויים במספר איברים), ובלבד ששיעור הנכות הכוללת עולה על 100%.

במדריך מצוינות תקרות ההכנסה הפטורות לשנים 2013-2019, והן יתעדכנו בכל שנה.

כיצד מקבלים פטור ממס?

מי שנקבעה לו נכות מזכה שאינה בוועדה לצורכי מס הכנסה, יגיש למס הכנסה בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (טופס 169א) בצירוף עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור, לפי העניין.

מי שטרם נקבעה לו נכות מזכה, ומבקש לעבור ועדה רפואית לצורכי מס הכנסה צריך להגיש למשרד מס הכנסה הסמוך למקום מגוריו בקשה הכוללת טופס ויתור על סודיות רפואית, בקשה לקביעת אחוזי נכות, קבלה על תשלום ההוצאות של ביטוח לאומי ועוד. המסמכים הנדרשים מפורטים במדריך.

המדריך מפרט גם כיצד מממשים את הזכאות לפטור ממס דרך המעסיק או משלם הקצבה. בנוסף, במדריך לזכויות מס נכלל הסבר על זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד וזיכוי ממס בגין ילד עם מוגבלות. מידע נוסף הכלול במדריך: משיכה מוקדמת מרכיב תגמולים בקופת גמל בשל נכות, פטור על קצבת יחיד שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה, הקלות במס רכישה ועוד.

לקריאת המדריך המלא

אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות