זיכוי מס בשל תרומות לעמותות ומוסדות ציבור

 ב עדכונים מקצועיים

זיכוי ממס בגין תרומהאם אתם תורמים לקרן לאומית או מוסד ציבורי, אתם זכאים לזיכוי ממס על פי פקודת מס הכנסה (סעיף 46). לנישום יחיד מגיע זיכוי מס בשיעור 35%; לנישום שהוא חבר בני-אדם מגיע זיכוי מס בשיעור מס החברות (23% בשנת המס 2018).

החל מ-2012, על מנת לקבל את הזיכוי, סכום התרומה צריך להיות גבוה מ-180 שקל. הסכום המקסימלי שבגינו יינתן זיכוי לא יעלה על 9,000,000 ש”ח או על 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה, לפי הנמוך מביניהם. הסכומים מתעדכנים על פי עליית המדד באותה שנה.

סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, כל עוד לא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי. כלומר, סכום התרומות ששולם בשנה מסוימת, לא הולך לאיבוד בגלל המגבלה של סכום התקרה או בשל הכנסה חייבת נמוכה מדי (או אפילו הפסד) באותה שנה, וניתן להעבירו לשלוש שנות המס הבאות.

סכום התקרה המעודכן לשנת 2018 הינו 9,211,000 ש”ח, או 30% מההכנסה החייבת (הנמוך מביניהם). סכום התרומה המינימלי המעודכן לשנת 2018 – 180 ש”ח.

סכומים מוכרים בגין שנים קודמות ועמדת רשות המסים

הסכומים המרביים לתרומות בשנים קודמות (בגין שנים שניתן לדרוש בגינן זיכוי בדוח המס לשנת 2017 בשל תרומות שלא נוצלו במלואן):

  • שנת המס 2015 – 9,295,000 ש”ח.
  • שנת המס 2016 – 9,212,000 ש”ח.
  • שנת המס 2017 – 9,184,000 ש”ח.

זיכוי בגין התרומה יתקבל רק אם מגישים קבלה מקורית בה מצוין במפורש שם התורם (אלא אם היא בסכום שאינו עולה על 400 ש”ח וסכום התרומה הודפס מראש), המילה “תרומה” והטקסט הבא: “למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה”.

הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ”מסמך ממוחשב”

מסמך ממוחשב הינו קובץ שנשלח באמצעים כגון דואר אלקטרוני. על פי הוראת מס הכנסה, המלים “מסמך ממוחשב” חייבות להופיע בצורה בולטת על קבלה ממוחשבת שהודפסה.

מסמך מסוג זה לא חייב להיות חתום ידנית על ידי מקבל התרומה, ואפשר להסתפק בחתימה אלקטרונית שניתן לזהותה על ידי בדיקת הקובץ שנשלח לתורם.

מאחר שמדובר במסמך ממוחשב, אין משמעות לכיתוב כגון “מקור” או “נאמן למקור” על גבי הקבלה ולכן יש להקפיד שהקבלה תישא את פרטי התורם במלואם.

במקרים מסוימים וחריגים, פקיד השומה עשוי להחליט כי יש מקום להעמיק את הבדיקה מטעמים שונים (תרומה בסכומים מהותיים, חשד בדבר נכונות המסמך וכו’). ייתכן כי פקיד השומה ידרוש את הקובץ המאמת את החתימה האלקטרונית. לשם כך ניתן להיעזר במחלקת ביקורת ממוחשבת.

אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נהנים מהמאמרים שלנו? עקבו אחרינו בפייסבוק לקבלת עדכונים בנושאים פיננסים מעניינים!

נגישות