הודעה בדבר עידכון ימי חופשה לעובד

 ב עדכונים מקצועיים

החל משכר חודש יולי יוגדלו מספר ימי החופשה השנתית של העובדים בעלי ותק של עד 4 שנים בלבד, שמוסיף 2 ימי חופשה שנתית לכל עובד, בהתאם לתיקון לחוק חופשה שנתית אשר ביום 7.2.2016 התקבל בכנסת. להלן העדכון:

 

וותק בשנים   כמות ימי חופש לעובד 6 ימים בשבוע כמות ימי חופש לעובד 5 ימים בשבוע  
1-4 שנות וותק   13 11 החל מ 1 ביולי 2016
1-4 שנות ותק   14 12 החל מ 1 בינואר 2017

 

 

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות