הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה – יולי 2016

 ב עדכונים מקצועיים
  1. בתאריך 23.5.2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק. להלן עיקרי צו ההרחבה:
  • קופות פנסיה:
הרכיב המצב כיום שינוי ביולי 2016 שינוי בינואר 2017
הפקדות עובד 5.5% 5.75% 6%
הפקדות מעסיק 6% 6.25% 6.5%
פיצויים 6% 6% 6%
  • ביטוח מנהלים / קופות גמל (כל מה שאינו קופת פנסיה):

על המעסיק חלה חובה לרכוש ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר העובד. בהתאם לכך, גובה הפקדות המעביד (א.כ.ע + תגמולים)   לא יפחת מ- 6.25% ולא יעלה על 7.5% (כאשר חלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- 5%).

חשוב להדגיש כי גובה אחוז תשלום א.כ.ע (אובדן כושר עבודה) נקבע בהתאם לנתוני העובד ולכן יחולו שינויים באחוזים המשולמים מעובד אחד לאחר.

מרכיב הפקדות העובד בביטוח מנהלים / קופת גמל גדל בחודש יולי 2016 ובחודש ינואר 2017, לשיעור של 5.75% ו 6% בהתאמה.

  1. אנא פנו לסוכן הביטוח בהקדם והעבירו אל חשב השכר טבלת נתונים ובה חלוקת העובדים לבעלי קופת פנסיה ובעלי מוצרים פנסיוניים שאינם קופת פנסיה. בנוסף, לכלל העובדים להם אין קופת פנסיה יש לצרף דו”ח פיצול שכר.
  1. העידכון לעיל הינו המינימום להפרשות סוציאליות לעניין הפרשות לתגמולי עובד / מעביד. עובדים / מבוטחים שיש להם פוליסות ביטוח / קרנות פנסיה ותיקות עם תנאים מיטבים יותר מההפרשות שצויינו לעיל, אין להרע איתם. ומוטב להתייעץ בעניין זה עם יועץ פנסיוני ולעדכן את חשב השכר בהתאם.

החומר בחוזר הלקוחות הוא כלי עזר תמציתי ופרקטי הכולל עדכונים שוטפים, שמטרתו לסייע לעוסקים במידע כללי במיסוי.

 אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

 

 

תשומת לבכם לכך, כי זכות היוצרים בחוזר הלקוחות שייכת לשרון, שטיינר, זילבר ושות’ רואי חשבון בלבד, וההרשאה ניתנת לכם לעשות בו שימוש. הנכם מתבקשים איפוא שלא להפיץ חוזר זה, או כל חלק ממנו, לצד שלישי אחר.

 

אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

נגישות