דו”ח שנתי 2018 – מסמכים נדרשים

דוח שנתי 2018

מסמכים הנדרשים להגשת דו”ח שנתי – 2018 – עבור עוסק פטור / עוסק מורשה / בעל מניות

עם סיום שנת 2018 ובהתקרב המועד להגשת הדו”ח האישי שלכם, נבקשכם להמציא למשרדנו בהקדם את המסמכים הבאים.

ייתכן שחלק מהמסמכים אינם רלוונטיים לגביכם. עם זאת, אם היו לכם הוצאות או הכנסות שלא מופיעות ברשימה, אנא ספקו את המסמכים הרלוונטיים להן.

כל הדרישות מתייחסות אל שני בני הזוג (רק אם הם נשואים).

 1. טפסי 106 שלך ושל בן/בת הזוג מהמעביד (אם הנך עובד במספר מקומות עבודה יש להמציא טפסי 106 מכל המעבידים).
 2. אישור על רווחי הון ממימוש ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו”ל ועל הכנסות מריבית שהתקבלו מני”ע הנסחרים בבורסה, מפיקדונות בנקאיים ומתוכניות חסכון בארץ ובחו”ל. (יש לבקש מהבנק טופס 867 המרכז נתוני הפעילות בשוק ההון והמס שנוכה במקור).
 3. פירוט מלא על הכנסות דמי שכירות בארץ ובחו”ל שלך ושל בן/בת הזוג (כולל הכנסות משכר דירה למגורים. יש לצרף הסכם שכר דירה רלוונטי).
 4. אישורים על קצבאות מביטוח לאומי – שלך ושל בן/בת הזוג כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי ו/או ממקום אחר (לדוגמא – משרד הביטחון).
 5. אישורי הכנסות מקצבאות מקרן פנסיה / חברת ביטוח / מענקי פרישה / פיצויי פיטורים/ קרן השתלמות / קופת גמל.
 6. אישורים על זכיות בפרסים או הגרלות שלך ושל בן/בת הזוג. במידה שנוכה מס, יש לצרף אישור על כך.
 7. מסמכים על ירושות שהתקבלו או כספים פרטיים שהתקבלו במתנה שלך ושל בן/בת הזוג (כולל סכומים שהתקבלו מהמשפחה).
 8. אישורים על כל הכנסה אחרת שהייתה לך או לבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.
 9. אישור על תשלומים לביטוח חיים בגין משכנתא ו/או לחברת ביטוח באופן עצמאי שלך ושל בן/בת הזוג.
 10. אישורים על תשלומים לקופ”ג, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות לך ולבן זוגך ששולמו באופן עצמאי ולא דרך המשכורת.
 11. אישורים על תשלומים לקופ”ג, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות לילדיך שטרם מלאו להם 18 שנה, ששולמו באופן עצמאי.
 12. אישורים על תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה שלך ושל בן/בת הזוג.
 13. אישורים על תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי שלך ושל בן/בת הזוג.
 14. אישורים על מגורים בישוב פיתוח או בקו העימות, לגבי שנות מס שבהן היה זיכוי לכל שנה בנפרד.
 15. במידה שניכו לך או לבן/בת זוגך מס במקור מהכנסותיכם עליכם לפנות למנכים ולדרוש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).
 16. אישורים על ילד הלומד במסגרת חינוכית מיוחדת.
 17. אישורים בגין תשלומים על אחזקת קרוב משפחה (מקרבה ראשונה בלבד) במוסד רפואי.
 18. אישור על סיום לימודי תואר אקדמאי שלך ושל בן/בת הזוג (מתייחס למסיימי לימודים ב- 3-4 שנים אחרונות).
 19. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך שלך ושל בן/בת הזוג ולא הוזכר לעיל.
 20. אישור על היותך עולה חדש בשש השנים האחרונות.
 21. אישור על תשלום דמי מזונות (כולל צילום פס”ד).
 22. קבלות מקוריות על תרומות למוסדות מוכרים מעל 180 ש”ח בשנה.
 23. רשימת מלאי ליום 31/12/18 – ערך המלאי יחושב לפי הנמוך מבין עלות המלאי או שווי השוק (לא כולל מע”מ).
 24. מד הקילומטר של הרכב ליום 31/12/18 – (במידה שהרכב משמש אתכם לעסק).

מידע נוסף שיש לספק לנו עבור הדו”ח השנתי, אם הוא רלוונטי:

 • האם בשנת המס היו לך/בן זוגך או ילדך שטרם מלאו להם 18 נכס/ים בחו”ל בשווי של 1,855,000 ש”ח או יותר?
 • האם הינך יוצר נאמנות, נאמן בנאמנות או נהנה שחייב בהגשת דו”ח?
 • האם הינך בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ הנסחר בחו”ל?
 • האם הינך בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר?
 • יש לציין אם חל שינוי בכתובתך או במעמדך המשפחתי בהשוואה לשנה הקודמת.

אנו עומדים לשירותכם לכל שאלה והבהרה!

נגישות