גיוס אשראי לעסקים

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

אשראי בנקאי הוא אמצעי המימון העיקרי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, והוא מהווה מעל  80%  מהאשראי לעסקים.

סך ההלוואות שהעמידו הבנקים למגזר העסקי מוערך מעל 400 מיליארד ש”ח, מתוכם מעל 180 מיליארד ש”ח הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

לרוב, הריבית הבנקאית בישראל להלוואות לעסקים קטנים כמעט כפולה מהריבית הבנקאית שהעסקים הגדולים משלמים.

משנת 2013 הועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים בהיקף של מעל 2 מיליארד שקל.

לאחרונה בוצעו שינויים בקרנות בערבות המדינה, הושקו מסלולי הלוואה חדשים והושקה קרן חדשה לעסקים קטנים ובינוניים.

בנק לאומי החליף את בנק פועלים בקבלת הלוואות בערבות מדינה והחל מתאריך 18/3/2016 ניתן להגיש בקשות לבנק לאומי .

הושקו 2 מסלולים חדשים לקבלת הלוואות:

  1. מסלול יצואן- ליצואנים שביצעו ייצוא בהיקף של 250 א’ דולר בשנה הקודמת לשנת הבקשה. סכום ההלוואה המקסימלי הינו עד 12% ממחזור המכירות.
  2. מסלול עסקים בתעשייה- מיועד לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת, והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מאלה.

קרן פועלים לעסקים

בנק הפועלים בשיתוף עם כלל ביטוח ו  BDI יעניקו לעסקים קטנים ובינוניים, בתנאים אטרקטיביים, הלוואות עד לסכום של 2 מיליון ש”ח או עד 20% מהמחזור העסקי של השנה האחרונה.

ניצול זכאות בקרן האחת אינו מונע ניצול הזכאות בקרן אחרת!!

תהליך אישור האשראי במסגרת הקרנות מותנה בהגשת תכנית עסקית לבחינת הבקשה.

אנו משמשים כיועצים מומלצים מטעם הבנקים אליהם ניתן להגיש את התכניות העסקיות.

כיועצים פיננסיים שלכם ושותפים לדרך, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו להתייעצות, למידע, ולהמשך עשייה פורייה ומשותפת.

אנו לשירותכם במתן פרטים נוספים ככל שיידרש.

נגישות