פסק דין קובע: ביטקוין אינו מטבע אלא נכס – ולכן חייב במס

 ב עדכונים מקצועיים

מיסוי ביטקויןהמסחר הער במטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין מתרחש כבר מספר שנים. החידוש הטכנולוגי הביא למחלוקת בנוגע למיסוי – ועלתה השאלה האם ביטקוין הוא אכן מטבע או נכס? על פי פסק דין שהתקבל לאחרונה – ביטקוין נחשב כנכס.

בית המשפט המחוזי קיבל את פרשנותה של רשות המסים, וקבע כי ביטקוין הוא נכס ולא מטבע ולכן חייב במס. בכך התקבלה עמדת רשות המסים, לפיה נדרש כי יהיה למטבע ביטוי פיזי-מוחשי כלשהו, כמוגדר בחוק בנק ישראל. בית המשפט קבע כי לא הוכח כי הביטקוין מהווה “הילך חוקי” במדינה כלשהי. אין הדבר אומר כי מדובר כאמצעי תשלום בלתי חוקי. רשות המסים טענה, עם זאת, כי לא ניתן להתייחס אל הביטקוין כ”מטבע” מבחינה חשבונאית ואף מבחינה כלכלית.

על פי פסק הדין, הביטקוין אינו ממלא פונקציות המקובלות בעולם הכלכלה הנדרשות לצורך הגדרתו כ”כסף” או “מטבע”. לא הוכח כי הוא משמש כאמצעי חליפין להעברת ערך עבור סחורות, הוא אינו משמש כאוגר ערך ואינו משמש כיחידת חישוב ערך.

בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה את ערעור המס, שהגיש נועם קופל נגד פקיד שומה רחובות ברשות המסים. קופל רכש ביטקוין בשנת 2011 ומכר אותם בשנת 2013 ברווח של כ-8.27 מיליון שקל. לטענת קופל, יש לסווג את ביטקוין כמטבע חוץ ולהחשיב את הרווחים כהפרשי הצמדה (הפרשי שער) שקיבל יחיד שלא במסגרת עסק. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי רווחי המערער בביטקוין ימוסו במס רווח הון, כך שהמערער ישלם כ-3 מיליון שקל. כמו כן, חויב קופל בהוצאות בסך 30 אלף שקל.

למרות הקביעה הנוכחית, הוסיף בית המשפט כי מסקנתו בפסק הדין הינה “לעת הזו” וכי ייתכן שבשלב כלשהו הביטקוין יהפוך ל”מטבע”.

אין מאמר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי. אנו עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

 

נגישות