אישור אשראי לתאגיד: דרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דו”חות כספיים מבוקרים

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

אשראי לתאגידיםכאשר יש לתאגיד צורך במתן או חידוש אשראי, הבנקים דורשים דו”חות כספיים מבוקרים. הוראת ניהול בנקאי תקין מס’ 311 הינה ההוראה הרלוונטית לנושא זה, והיא עודכנה בשנת 2017.

לפי ההוראה המעודכנת (סעיף 27א), בעת מתן או חידוש אשראי לתאגיד, על הבנק לקבל דו”ח כספי מבוקר עדכני של הלווה במועד על פי דין. מהו המועד על פי דין? דו”ח כספי שנתי צריך להיערך תוך 6 חודשים, או לכל המאוחר ואם נקבע כך בתקנון, תוך 9 חודשים.

במקרים מסוימים, הבנק רשאי לאשר אשראי לתאגיד גם ללא דו”ח כספי מבוקר: למשל, כאשר סך החבות נמוך מסך של מיליון ש”ח, או בעת חידוש אשראי – בעת החידוש יש לצרף אישור רואה חשבון לפיו הביקורת לא הסתיימה ומועד צפוי לסיומה, לצרף דו”ח כספי לא מבוקר ומידע נוסף – כך ניתן להגיש דו”חות כספיים באיחור של 3 חודשים.

חברות שהתקנון שלהן קובע מועד של 9 חודשים, יכולות להגיש דו”חות כספיים מבוקרים לאחר שנה מתאריך המאזן לצורך חידוש אשראי.

בנוסף, ניתן לבקש מהבנק לחדש אשראי ללא דו”ח כספי מבוקר לפי שיקול דעתו.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של רואה חשבון. מעוניינים במידע נוסף? צרו איתנו קשר!

נגישות