אישורי רואה חשבון לבנקים מידיעה אישית – פסק דין

 ב עדכונים מקצועיים

חוק איסור הלבנת הון, בו הוגדרו עבירות מס כעבירות מקור, קובע כי הבנקים חייבים לוודא שלקוחותיהם מדווחים לרשויות המס בארץ ובחו”ל, ולבדוק שמקור הכספים אינו בעבירות פליליות.

הבנקים גילגלו דרישה זו לפתחם של רואי החשבון, ודרשו בהתאם הצהרה של רואה החשבון, על פיה הלקוח אכן עומד בכל הדרישות. לשכת רואי החשבון פועלת על מנת לבטל דרישה זו, שאינה תקינה.

פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי, עוסק בתביעת חברה בע”מ נגד בנק מזרחי, הדורשת לבטל סגירת חשבונות החברה. על פי התביעה, הבנק לא ביצע זיהוי לקוח וביצע פעולות לא מוסברות בחשבונות. הבנק אף דרש מהחברה אישור רואה חשבון או עו”ד לנעשה בחברה.

לדברי השופטת, דרישת הבנק לקבל אישורים מעורכי דין או מרואי חשבון, המבוססים על ידיעה אישית, אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות המפקח על הבנקים. השופטת ציינה כי אישורים בהם מפורט מקור הידיעה מספיקים.

על פי פסק הדין, בנק לא יכול להטיל על לקוח לספק אישור רואה חשבון שאינו עומד בכללים המקצועיים החלים על רואה חשבון. בנוסף, הבנק לא יוכל לטעון לפגם בהתנהלות הלקוח אם הלקוח סיפק אישור רואה חשבון בנוסח העומד בכללים המקצועיים כאמור.

נגישות