אירוע גיבוש שעורך המעביד לעובדיו – האם הכנסת עבודה של העובד?

 ב מאמרים, עדכונים מקצועיים

פסק דין דה נשון טרפיק בע”מ (להלן: “התובעת”) נ’ המוסד לביטוח לאומי (להלן: “הנתבע”), דן בסוגיית סיווג טובת הנאה הנובעת לעובד מפעילות גיבוש שיזם ומימן מעביד. למרות שפס”ד דן בהטלת חבות בדמי ביטוח לאומי, יש לו משמעות זהה לעניין החבות במס הכנסה.

מעובדות פס”ד עולה כי מדובר באירוע גיבוש שאותו ארגנה החברה. האירוע הנבחן כלל יום גיבוש, שבמסגרתו מומנו לינה וארוחת ערב בבית מלון בארץ וכן פעילויות חברתיות שונות.

בטוח לאומי טען כי מדובר בנופש עובדים וביקש לחייב את החברה בדמי ביטוח לאומי בגין “טובת הנאה” של העובד.

נקבע בפס”ד – כדי לענות על השאלה מתי הוצאה של המעביד בגין אותו אירוע תותר לו בניכוי בלא זקיפת שווי הכנסה לעובד? נקבע  כי יש להפעיל את מבחן “נוחות המעביד או הנאת העובד“.

מבחן זה מורכב מ 2 מבחני משנה:

 1. האם הנאה זו חיונית למילוי תפקיד העובד ומשום כך היא לתועלת המעביד?
 2. האם ההטבה מסבה לעובד טובת הנאה ניכרת?

כדי לענות על המבחן הראשון יש לבחון את ההרכב הטרוגני של עובדי החברה והממשק בין המחלקות:

 • עובדי החברה – האם עובדי החברה מקור מוצאם בחו”ל או בישראל – לפחות 1/3 מקור מוצא חו”ל תהא נטייה לתועלת המעביד.
 • הממשק בין המחלקות – מחלקות שונות ומגוונות אשר מסגרת העבודה דורשת מעת לעת שיתוף פעולה ביניהן – ככל ששת”פ הינו הכרחי לשגרת העסקים הרגילה של החברה – נטייה לתועלת המעביד.

כדי לענות על המבחן השני יש לבחון את אירוע הגיבוש עצמו:

 • האם מדובר בלינה במלון בארץ או בחו”ל? חופשה שנתית בחו”ל שארגן ומימן המעביד לעובדיו מהווה טובת הנאה לעובד.
 • מתי האירוע נערך במהלך השבוע או בסוף השבוע? האם נערך אך ורק במהלך השבוע, ע”ח ימי עבודה והם נחשבו כימי עבודה? האם קיבלו משכורת בעבור ההשתתפות? במידה וכן, נטייה לטובת המעביד. במידה ומדובר באירוע במהלך סוף השבוע המעביד לא יכול לחייב את העובדים להגיע לנופש.
 • האם מותר להזמין את בני המשפחה או לא? כשאין אפשרות נטייה לטובת המעביד.
 • האם החברה מחייבת את עובדיה להגיע לימי הגיבוש? האם מנוכה לעובד יום חופש עקב היעדרות מיום עבודה? במידה וכן, נטייה לטובת המעביד
 • האם החברה מימנה את המלוא העלויות? אם כן, נטייה לטובת המעביד.
 • החברה שוכרת לצורך ארגון והכנת ימי הגיבוש חברה ייעודית המתמחה בכך? אם כן, נטייה לטובת המעביד.
 • האם האירוע כולל הרצאות מקצועיות, אשר מועברות ע”י מרצים ומנהלים בחברה? אם כן, לטובת המעביד.
 • האם לעובדים אין זמן חופשי לעצמם? אם ניתן זמן חופשי רב, (25 שעות נקבע כרב), נטייה לטובת העובד

במקרה דנן, התקיים המבחן הראשון שכן, ההרכב ההטרוגני של העובדים כלל שליש עובדים שמקורם מחו”ל וכן תחום עיסוקה של החברה מחייב שת”פ בין המחלקות השונות.

וכן, גם המבחן השני התקיים שכן החברה חייבה את עובדיה להגיע לאירוע, ונוכה יום חופש לעובד במידה ונעדר. החברה לא נתנה זמן חופשי לעובדים וקבעה סדר יום מלא הכולל הרצאות של מנהלים ומרצים מחו”ל .

 

לפרטים נוספים אודות פס”ד הדין המפורט לעיל ולגבי אירועי חברה פרטניים יש לפנות למשרדנו להתייעצות.

נגישות